Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Ny Agenda 3 / New Agenda 3

kr. 298,00

Danmark – en landskabsarkitektonisk stormagt

Danmark – en landskabsarkitektonisk stormagt

Omkring hvert femte år udkommer Ny Agenda. Serien danner fortsættelse af Danmarks Havekunst I-III, der udkom i 2000-02. Danske Landskabsarkitekter har herved – og temmelig enestående – en dokumenteret historie fra de første haver og til de nutidige anlæg.

De 40 projekter i Ny Agenda 3 er udvalgt af en jury af nordiske landskabsarkitekter, og de mange projekter viser en så stor diversitet og kvalitet, at den norske  landskabsprofessor Rainer Stange skriver, at: “Danmark er en hagekunstnerisk og landskapsarkitektonisk stormakt.”

 

Annemarie Lund

Annemarie Lund, f. 1948, er landskabsarkitekt MDL, uddannet fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab, og fra 1979 til 2002 ekstern lektor i planteanvendelse sammesteds. Hun har skrevet og redigeret en lang række bøger om havekunst, landskabsarkitektur og grøn kulturarv i øvrigt. Det er bl.a. bøgerne Guide til dansk havekunst, 1997, rev. udg. 2000/Guide to Danish Landscape Architecture, 1997, rev. udg. 2003, Danmarks Havekunst III, 2002, Grøn form – grønt modspil, en bog om landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt, 2007, Ny Agenda – dansk landskabsarkitektur 2003-08, 2009 og Ny Agenda 2 – dansk landskabsarkitektur 2009-13, 2014. Af opslagsværker har hun leveret biografier om ca. 60 have- og landskabsarkitekter til Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, 1994-2000, til Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2000-01, skrevet artiklerne om dansk landskabsarkitektur til Oxford Companion to Garden, 2006 og til Le Dictionnaire universel des créatrices, 2013 samt som fagskribent skrevet om landskabsarkitektur og kirkegårde for alle landets kommuner til TRAP Danmark 6. Desuden har hun fra svensk oversat Lotte Möllers bog Bier og mennesker, 2020 og Sven-Ingvar Anderssons bog Breve fra min have, 2009. Annemarie Lund var 1983-2019 redaktør af tidsskriftet LANDSKAB. Foto: Henriette Bonde

Danmark – en landskabsarkitektonisk stormagt

Omkring hvert femte år udkommer Ny Agenda, nu med den tredje i rækken. Serien danner fortsættelse af Danmarks Havekunst I-III, der udkom i 2000-02. Danske Landskabsarkitekter har herved – og temmelig enestående – en dokumenteret historie fra de første haver og til de nutidige anlæg.

De 40 projekter i Ny Agenda 3 er udvalgt af en jury af nordiske landskabsarkitekter. Bogen er opdelt i kategorierne: Ved hav og strand / Grøn kulturarv / Åbent land og skov / En grønnere by / Oppe over jorden / De store planer. Klimaperspektivet er et gennemgående tema i de fleste projekter og har derfor ikke – som i den foregående – en selvstændig kategori.

 

Ny Agenda 3 viser landskabsarkitekturens potentiale til berigelse af udemiljøet i en tid, hvor næsten alt byggeri er drevet af profit, og hvor bybygningens grundlæggende principper ofte overtrædes. Det er således landskabsarkitekternes rolle at skabe “modvægt til den moderne storbys sten, træ og jern”, “det grønne” versus “det grå”, akkurat som den navnkundige havearkitekt G.N. Brandt skrev allerede i 1930. Sådan var det, og sådan er det desværre stadig. Det er fortsat landskabsarkitekternes rolle at rette op på de sociale byggefejl, som de ‘fine’ arkitekter og developere excellerer i.

 

De mange projekter viser en stor diversitet og spænder fra store infrastrukturelle anlæg og til mindre, intime haver. Kvaliteten er høj, og bogen kunne være blevet meget større, for mange af de frasorterede projekter er ligeledes af høj kvalitet; eller som den norske landskabsprofessor Reiner Stange udtrykker det: Danmark er en hagekunstnerisk og landskapsarkitektonisk stormakt.

Det er fortsat landskabsarkitekterne opgave at skabe nyttige og skønne værker. Men det er mere end det. I fremtidens bæredygtige byer må modsætningen imellem natur og kultur ophæves og defineres på en ny måde. Det kan blive en hovedopgave for landskabsarkitekterne i tiden, der kommer.

Bogen er udgivet med støtte fra Bergia Fonden, Margot og Thorvald Dreyers Fond, Havekulturfonden, Karin og Georg Boyes Fond, Statens Kunstfond. Foreningerne Danske Landskabsarkitekter, Danske Arkitektvirksomheder og Park- og Naturforvalterne har ydet støtte til bogen.