Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Forfatter

Annie Matan og Peter Newman

Claus Bech-Danielsen (f. 1961) er professor på Statens Byggeforskningsinstitut AAU, hvor han tidligere har fungeret som forskningschef og som koordinator for instituttets arkitekturforskning. Han er leder af Center for Boligforskning og chefredaktør for Nordic Journal of Architectural Research, og han varetager en lang række tillidshverv, bl.a. i Forsknings- og Innovationsstyrelsen og i Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Claus Bech-Danielsen har i sin forskning særligt fokus på efterkrigstidens boligarkitektur, inddrages ofte i den offentlige debat om arkitekturens udvikling og er netop blevet formand for tænketanken Byen 2025. Han er flittigt publicerende, hans bøger er udgivet på flere sprog, og han har modtaget Den Danske Erhvervsforskerpris for sin samlede produktion. Claus Bech-Danielsen har i forbindelse med de aktuelle forstadsinitiativer været involveret på flere fronter, bl.a. i Realdanias rådgivende udvalg og som fagdommer i flere af konkurrencerne.