Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

ACADEMIC

Bogvaerket Academic er en serie af videnskabelige udgivelser fortrinsvis inden for kunst og arkitektur, herunder design, byplanlægning og landskabskunst. Her udgives tillige tværgående arbejder, f.eks. om arkitekturens psykologi, oplevelsesanalyse, men også historie m.v. Forlagets bestræbelse er at løfte den videnskabelige litteraturs ofte noget trivielle udtryk til et højere grafisk og bedre formidlende stade.

Ph.D. og doktorafhandlinger kan umiddelbart udkomme i denne linje, og forlaget har et omfattende netværk til fagfællebedømmelse.

Fagfællebedømmelse
Værkerne/artiklerne ved antologier sendes til en eller to fagfæller, der er specialister inden for de respektive områder og som et minimum besidder en Ph.D. grad. Bedømmelsen er anonym.
Det vil fremgå af bogens kolofon, at bogen er fagfællebedømt.

Panelet af fagfællebedømmere er under opbygning.

Videre til peer reviewerne —->>>