Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Bedre byskik

kr. 298,00

Det går hurtigt med byggeriet mange steder, ofte for hurtigt. Bogen opstiller ti dogmer for en bedre byskik. – Ellers risikerer vi at tidens nybyggeri ender som problemområder. Vi må og skal lære af fortidens fejltagelser.

BEDRE BYSKIK demokratisering – fællesskab – bæredygtighed

 

Hvorfor denne bog?

Bogens idé er at give et kritisk (og kærligt) blik på den aktuelle byudvikling i danske byer – store som små – og samtidig lægge op til en bredere debat om byudviklingen og dens konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Dens forskrifter udmøntes i ti dogmer til en bedre byskik.

Mange nye byområder kritiseres med rette for at være monotone og for primært at være bygget til middelklassens standard-familier. Hertil kommer en kritik for manglende bæredygtighed og for stærk adskillelse af byfunktionerne – boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, idrætsanlæg og bynatur. Og dette sker på trods af de stolte danske traditioner for god byplanlægning og mange dygtige arkitekter og andre fagfolk.

Forfatterne peger i bogen på, at der er mange muligheder for at arbejde med en mere kvalitetspræget, mere funktionsblandet og mere socialt mangfoldig byudvikling. Det kræver nye (sam-) arbejdsformer i kommunerne, hos rådgivere og bygherrer – og inddragelse af flere aktører. Justeringer af lovgivningen bliver også efterlyst.

Sidst, men ikke mindst, er bogen båret af en tro på, at en bredere og mere forankret folkelig debat kan bidrage til bedre byer i fremtiden.


Bogens indhold og opbygning

Bogen består af 15 kapitler, en prolog og en epilog. Alle kapitlerne er skrevet i essayform med en blanding af faktuelle oplysninger, kritisk vinkling og personlige refleksioner. Hvert kapitel anlægger et bestemt perspektiv ind i det store tværfaglige prisme, som byudviklingen er.

Alle kapitler er illustreret med en eller flere cases fra det virkelige liv i nyere dansk og udenlandsk byudvikling, understøttet af fotos og andre illustrationer.

Bogen er skrevet, så den kan læses af fagfolk, politikere og interesserede borgere.

 

Der er analyser og anbefalinger til staten, kommunerne, rådgiverne, investorer og developere samt uddannelsesinstitutionerne. Alle disse aktører er jo med til at sætte scenen for udviklingen af de danske byer.


Fra bog til bevægelse

Det er forfatternes håb, at bogen og den efterfølgende debat kan blive startskuddet til en ny bevægelse BEDRE BYSKIK, inspireret af den tilsvarende bevægelse BEDRE BYGGESKIK, som havde sin storhedstid i 1920erne og 30erne.

Dengang drejede det sig om at løfte kvaliteten i byggeriet ud fra gode håndværksmæssige traditioner. I dag drejer det sig om at løfte kvaliteten i vores byer ud fra kvalificerede tværfaglige bidrag understøttet af stærke politiske visioner.

Forfatterne har som et udspil formuleret 10 dogmer for BEDRE BYSKIK.

 

Om forfatterne

Forfatterne er begge ”semipensionerede” fagfolk , som gennem et langt arbejdsliv har arbejdet (hver for sig og sammen) med byggeri, byplanlægning og byudvikling i bredeste forstand.

Mette Lis Andersen har bla. været direktør i Hillerød og Københavns Kommuner og direktør for Realdania By. Hun arbejder nu som rådgiver og er bestyrelsesformand for Det Kongelige Akademi og SLA Arkitekter.

Jes Møller har bla. været direktør i Albertslund og Køge Kommuner og projektdirektør i Køge Kyst. Han arbejder nu som rådgiver og er formand for Dansk Byplanlaboratorium.

 

Har vi brug for en BEDRE BYSKIK i Danmark?

Mette Lis Andersen og Jes Møller

Mette Lis Andersen og Jes Møller er planlæggere med stor erfaring fra ledende positioner både i det private og det offentlige. Mette Lis har bla. være teknisk direktør i Hillerød, adm. direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune; adm. direktør i Realdania by. Hun er Bestyrelsesformand både for det Kgl. Akademi og SLA arkitekter, og har fra 2015 haft sit eget rådgivningsfirma. Hun er arkitekt. Jes er formand for Dansk Byplanlaboratorium, har været projektdirektør for Køge Kyst P/S; teknisk direktør i Køge Kommune; miljø- og plandirektør i Albertslund Kommune; plandirektør i Hovedstadens Udviklingsråd, Trafikchef i DSB. Han er civilingeniør.

Bogen ”BEDRE BYSKIK – demokratisering – fællesskab – bæredygtighed” er skrevet af de to tidligere kommunale chefer Mette Lis Andersen og Jes Møller med mange års erfaring i byudvikling.

Bogen indeholder en lang række gode råd og anbefalinger til, hvor kommuner, rådgivere, developere, investorer og andre aktører i byudviklingen kan sætte ind for at gøre byudviklingen mere demokratisk, mere fællesskabsorienteret og mere bæredygtig.

Noget kan gøres i morgen, mens andet kræver udvikling af nye samarbejds- og kontraktformer imellem de private og offentlige aktører, og enkelte dele må afvente ny lovgivning eller anden indsats fra Statens side.

Forfatterne Mette Lis Andersen og Jes Møller

– giver et kritisk og kærligt blik på den aktuelle planlægning og byudvikling i danske byer – store som små

– peger på behovet for en mere kvalitetspræget, funktionsblandet og socialt bæredygtig byudvikling

– skitserer nye (sam-)arbejdsformer i kommunerne, hos rådgivere og bygherrer og i inddragelsen af flere aktører

– lægger op til en bredere og mere folkelig debat om byudviklingen og dens konsekvenser for samfundet og den enkelte

– efterlyser justeringer af lovgivningen og en mere aktiv statslig indsats

– foreslår en ny bevægelse BEDRE BYSKIK, der følger i fodsporene fra den tidligere bevægelse for Bedre Byggeskik

– spiller ud med 10 dogmer for god fremtidig byudvikling

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond, Politikenfonden og Realdania.

  • Medforfatter :: Mette Lis Andersen og Jes Møller
  • Redaktion :: Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Illustrator :: Margrethe Mokrzycki
  • Fotograf :: Kirstine Autzen
  • Sideantal :: 216
  • Udgave :: 1.
  • Indbinding :: Garnhæftning med flapper.