Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Den menneskelige dimension

kr. 298,00

6 hjerter i Politiken. 50 år efter Livet mellem husene har Gehls tanker sejret. I bymidterne er det evident, hvorimod bybygningen fortsat styres af kortsigtede økonomiske interesser.

Forfattere: Ingrid Gehl, Jan Gehl, Kristoffer Weiss, Marie Stender, Claus Bech-Danielsen, Kim Dirckinck-Holmfeld
I 1971 var der tre begivenheder, der for alvor satte gang i opgøret med modernismen: Bøgerne BO-miljø (Ingrid Gehl) og Livet mellem husene (Jan Gehl), samt en stort anlagt konkurrence om tæt-lavt boligbyggeri. Budskaberne vandt straks gehør blandt ikke-fagfolk, der med forfærdelse havde oplevet brutale gadegennembrud, nedrivning af hele kvarterer og en gold og afvisende kranspors-arkitektur. Derimod var modtagelsen blandt fagfolk forbeholden.

Men ideerne sejrede, bilerne blev fordrevet fra bymidterne, og i en række bebyggelser blev demonstreret større omsorg for mennesker. Det gav en væsentlig bedre by- og boligkvalitet.

I bogen Den menneskelige dimension genoptrykkes de originale, banebrydende bøger, og der gøres status over 50 års udvikling. Eksisterende bymidter både i Danmark og ude i verden har taget ved lære af de to grundbøger, hvorimod mange nye bydele – også i Danmark – stadig bygges efter forældede og menneskefjendske principper.
Den menneskelige dimension overses fortsat i meget af dagens byggeri.
ISBN: 9788792420671 Kategori:

Den menneskelige dimension er blevet til i et samarbejde imellem forlaget Bogværket og Arkitektens Forlag, der igennem årene har stået for udgivelsen af Jan Gehls bøger. Bogværket har stået for produktionen af denne bog.

Arkitektens Forlag har givet tilladelse til at genudgive den oprindelige udgave af Livet mellem husene, og Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har velvilligt stillet Ingrid Gehls bog Bo-miljø til rådighed for nærværende udgivelse.

Forlagsdirektør Kristoffer Lindhardt Weiss, Arkitektens Forlag, introducerer bogen og dens hovedproblemstillinger.

Ingrid og Jan Gehl beskriver udviklingen i 1960’erne, der var baggrund for deres forskning og arbejdet med de to bøger i 1971, hvorefter de vises i fotografisk genoptryk.

SBI har bidraget med et kapitel om de almene kransporsplaners brydsomme efterliv v. boligforskerne Maria Stender og professor Claus Bech Danielsen.

Afsluttende opsummerer forlagsdirektør for Bogværket Kim Dirckinck-Holmfeld med et kærligt, kritisk tilbageblik udviklingen i byggeri og byplaner i de 50 år, der er gået siden de to banebrydende bøger blev lanceret – samt et desværre påtrængende behov for at genlæse dem, hvis man gerne vil bygge i sin by i dag.
Den menneskelige dimension er udgivet med støtte af Margot og Thorvald Dreyers Fond og Realdania.