Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Byer for Mennesker

kr. 298,00

Klassiker; udkommet på 39 sprog.

Efter 50 års studier af byens liv og rum fremlægger Jan Gehl her de
forhold, som skal opfyldes for at skabe “byer for mennesker”, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. En klassiker nu udgivet på 39 sprog og grundbog på mange arkitekt- og byplanuddannelser i verden.

Jan Gehl

Jan Gehl, (1936), arkitekt MAA, professor emeritus, dr.hc. har centreret sin karriere som forsker og byplankonsulent om at skabe bedre bykvalitet for de mennesker, der skal bo og arbejde i byerne. 40 års forskning omkring bykvalitet og bymiljø ved Kunstakademiets Arkitektskole har resulteret i en række, nu ”klassiske” bøger. ”Livet mellem husene” (1971) og "Byer for Mennesker” (2010) og senest ”Bylivsstudier” (2013). Bøgerne bruges verden over og er ude i mere end 40 sprog. I byplankonsulentfirmaet Gehl Architects (etableret i 2000 med Arkitekt Helle Søholt) er udført større konsulentopgaver for bla. København, Melbourne, Sydney, London, New York og Moskva Jan Gehl er æresdoktor ved Universiteterne i Edinburgh, Toronto, Varna og Halifax, og æresmedlem af arkitektforeningerne I Danmark, England, Scotland, Irland, USA og Canada.

Byer for mennesker

Titlen er polemisk – underforstået – at bybygningen siden 2. Verdenskrig har forsyndet sig imod de mest elementære principper mht. at skabe gode og humane levesteder. I stedet har planlægning og arkitektur prioriteret andre hensyn som biler, stordrift, spektakulære enkelt­bygninger og kortsynet rationalitet – og det gør den desværre stadig.

Bogen er den foreløbige kulmination af et arbejde, der tog sin begyndelse for mere end 50 år siden, da en ung Jan Gehl ved indvielsen af et af datidens arkitektur-ikoner skrev: ”Nærarealerne er rystende, man kan dårligt tænke sig et mere oplevelsesfattigt og udfoldelseshæmmende nærmiljø end Høje Gladsaxe” (1967).

Denne indignation førte ham til de byrumsanalyser og teorier, der blev grundlaget for bogen ”Livet mellem husene” (1971), en både dansk og international klassiker, der foreløbig er oversat til 18 sprog og er blandt de mest betydende byplanbøger i det 20. århundrede.

Hvor ”Livet mellem husene” overbevisende argumenterede forbehovet for omsorg for livet i byerne, har Gehl i de forløbne næsten fyrre år systematisk arbejdet videre med temaet over alt i verden.

– En klassiker, uundværlig for enhver planlægger, arkitekt, beslutningstager og politiker, der ønsker bæredygtige og socialt velfungerende byer for mennesker, og obligatorisk på mange arkitektskoler i verden.

Det har resulteret i en lang række bøger og delstudier, der verificerer og udbygger betragtningerne i ”Livet mellem husene”, og en donation fra Realdania har gjort det muligt for Gehl at sammenfatte dette livslange arbejde i bogen Byer for mennesker, der nu ikke længere baserer sig på antagelser, men på dokumenterede studier i samtlige verdensdele.

En af bogens konklusioner er, at mennesker uanset kulturforskelle race og etnicitet i mange henseender har samme behov; behov som den moderne by har fortrængt eller undertrykt, hvilket som hovedregel har resulteret i byer for alt andet end mennesker.

Oscar Niemeyers Brasilia, Rem Kolhaas’ Euralille, La Defence i Paris, der alle blev berømmet af arkitekter, er eksempler på nærmest kvælende skalaforhold: ”Vanskelighederne ved at forstå og respektere den menneskelige skala præger det store flertal af nye byer og bebyggelser. Bygninger og byrum bliver stadig større, men de mennesker, der skal bruge dem, er nu som før – små,” skriver Gehl i bogen, der heller ikke har mange roser til Ørestaden.

I bogens 8 kapitler forfølges fire underliggende temaer, at skabe ”Levende, trygge, bæredygtige og sunde byer”. Det er et budskab, der forekommer indlysende, men som alligevel gang på gang tilsidesættes også i moderne byplanlægning.

Det gælder i de vestlige industrilande og det gælder ikke mindst i de dele af verden, hvor byerne vokser med hidtil uset hast, f.eks. i Kina og Indien, Afrika og Latinamerika.

Allerede i dag bor halvdelen af verdens befolkning i byer, og det tal vil vokse samtidig med en massiv befolkningstilvækst, der fører til by-konglomerater af svimlende størrelser. I denne sammenhæng er ”den menneskelige dimension – en nødvendig ny planlægningsdimension”, skriver Gehl, der også taler om den omsorgsfulde by.

Et afsnit i bogen omhandler således byerne i den 3. verden, hvor 80% af befolkningstilvæksten forventes at finde sted i de kommende år.

Byer for mennesker er en brugsbog forsynet med en værktøjskasse, hvis anvisninger burde være på enhver planlæggers, arkitekts og beslutningstagers rygrad.

Den store interesse for emnet og for denne nye bog fra Jan Gehl afspejles i at bogen fra første færd har fået stor, international udbredelse ved parallelle udgivelser i Danmark, USA og Kina.

  • Illustrator :: Jan Gehl og Margrethe Mokrzycki
  • Fotograf :: Gehl Architects
  • Sideantal :: 272
  • Emneord :: Byplanlægning, byggeri, arkitektur, bybygning, mennesker, biltyranni, bedre byer, bløde kanter, skala, menneskelige mål, fodgængere, oplevelse, perception
  • Indbinding :: Heftet

‘No one has examined the morphology and use of public space to the extent that Jan Gehl has. Anyone who reads this book will get a valuable insight into his astonishingly perceptive understanding of the relationship between public spaces and civic society, and how the two are inextricably intertwined.‘

Lord Richard Rogers

‘Jan Gehl continues to astonish us with his insight into what really makes cities work. He has a global reach in this book based on work he has done in Europe, Australia and America with comparative data on how pedestrians use public spaces.’

Peter Newman, Curtin University, Australia.

“Danmarks mest indflydelses arkitekt i udlandet udgiver i dag sin hidtil bedste bog.Den handler om, hvorfra livet i byerne har sin oprindelse, og hvordan man fremmer og vedligeholder det. Bogen udkommer samtidig på engelsk og kinesisk og kan forandre verden.” Politiken 20. maj 2010.

No one has examined the morphology and use of public space to the extent that Jan Gehl has. Anyone who reads this book will get a valuable insight into his astonishingly perceptive understanding of the relationship between public spaces and civic society, and how the two are inextricably intertwined.‘

Lord Richard Rogers

Byer for mennesker

Titlen er polemisk, underforstået, at bybygningen siden 2. Verdenskrig har forsyndet sig imod de mest elementære principper mht. at skabe gode og humane levesteder. I stedet har planlægning og arkitektur prioriteret andre hensyn som biler, stordrift, spektakulære enkelt­bygninger og kortsynet rationalitet – og det gør den desværre stadig.

Bogen er den foreløbige kulmination af et arbejde, der tog sin begyndelse for mere end 50 år siden, da en ung Jan Gehl ved indvielsen af et af datidens arkitektur-ikoner skrev: ”Nærarealerne er rystende, man kan dårligt tænke sig et mere oplevelsesfattigt og udfoldelseshæmmende nærmiljø end Høje Gladsaxe” (1967).

Denne indignation førte ham til de byrumsanalyser og teorier, der blev grundlaget for bogen ”Livet mellem husene” (1971), en både dansk og international klassiker, der foreløbig er oversat til 18 sprog og er blandt de mest betydende byplanbøger i det 20. århundrede.

Hvor ”Livet mellem husene” overbevisende argumenterede forbehovet for omsorg for livet i byerne, har Gehl i de forløbne næsten fyrre år systematisk arbejdet videre med temaet over alt i verden.

Det har resulteret i en lang række bøger og delstudier, der verificerer og udbygger betragtningerne i ”Livet mellem husene”, og en donation fra Realdania har gjort det muligt for Gehl at sammenfatte dette livslange arbejde i bogen Byer for mennesker, der nu ikke længere baserer sig på antagelser, men på dokumenterede studier i samtlige verdensdele.

En af bogens konklusioner er, at mennesker uanset kulturforskelle race og etnicitet i mange henseender har samme behov; behov som den moderne by har fortrængt eller undertrykt, hvilket som hovedregel har resulteret i byer for alt andet end mennesker.

Oscar Niemeyers Brasilia, Rem Kolhaas’ Euralille, La Defence i Paris, der alle blev berømmet af arkitekter, er eksempler på nærmest kvælende skalaforhold: ”Vanskelighederne ved at forstå og respektere den menneskelige skala præger det store flertal af nye byer og bebyggelser. Bygninger og byrum bliver stadig større, men de mennesker, der skal bruge dem, er nu som før – små,” skriver Gehl i bogen, der heller ikke har mange roser til Ørestaden.

I bogens 8 kapitler forfølges fire underliggende temaer, at skabe ”Levende, trygge, bæredygtige og sunde byer”. Det er et budskab, der forekommer indlysende, men som alligevel gang på gang tilsidesættes også i moderne byplanlægning.

Det gælder i de vestlige industrilande og det gælder ikke mindst i de dele af verden, hvor byerne vokser med hidtil uset hast, f.eks. i Kina og Indien, Afrika og Latinamerika.

Allerede i dag bor halvdelen af verdens befolkning i byer, og det tal vil vokse samtidig med en massiv befolkningstilvækst, der fører til by-konglomerater af svimlende størrelser. I denne sammenhæng er ”den menneskelige dimension – en nødvendig ny planlægningsdimension”, skriver Gehl, der også taler om den omsorgsfulde by.

Et afsnit i bogen omhandler således byerne i den 3. verden, hvor 80% af befolkningstilvæksten forventes at finde sted i de kommende år.

Byer for mennesker er en brugsbog forsynet med en værktøjskasse, hvis anvisninger burde være på enhver planlæggers, arkitekts og beslutningstagers rygrad.

Den store interesse for emnet og for denne nye bog fra Jan Gehl afspejles i at bogen fra første færd får stor, international udbredelse ved parallelle udgivelser i Danmark, USA og Kina.

‘Jan Gehl continues to astonish us with his insight into what really makes cities work. He has a global reach in this book based on work he has done in Europe, Australia and America with comparative data on how pedestrians use public spaces.’

Peter Newman, Curtin University, Australia.

Byer for Mennesker blev udgivet i 2010 samtidig i Washington (Island Press), Beijing (China Architecture & Building Press) og i København (Bogværket), og er i dag udkommet flere end 30 sprog.

– En klassiker, uundværlig for enhver planlægger, arkitekt, beslutningstager og politiker, der ønsker bæredygtige og socialt velfungerende byer for mennesker.