BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag. Se procedure under "Academic".

Hack Kampmann
Hack Kampmann var den mest kapable tegner og akvarelmaler blandt arkitekter i en tid, hvor tegnefærdighed var en selvfølge. Bogen følger og efterforsker hans udvikling som tegner og maler – og som arkitekt.
PRIS: 398,00 KR.
 
Byer for Mennesker
Byer for mennesker er nu udkommet på flere end 30 sprog. Den rummer dokumenterede anvisninger til humane byer, eller "byer for mennesker", som Gehl kalder dem, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. Allerede en klassiker.
PRIS: 298,00 KR.
 
PETER – Arkitekten Peter Bredsdorff
Arkitekten Peter Bredsdorff skabte Københavns berømte “Fingerplan”, der er optaget i den danske kulturkanon? Han var blandt de mest betydende danske byplanlæggere, men hans beskedne gemyt har i eftertiden i stået noget i skygge af den langt mere udadvendte Steen Eiler Rasmussen.
PRIS: 278,00 KR.
 
Dansk byplanlægning I-III
Trebindsværket Dansk Byplanlægning viser knap 200 års udvikling i en til tider dramatisk historie om kampen imellem de frie kræfters spil og en planlægning, der tilsigter en ligelig og hensigtsmæssig udvikling af land og by. Fra begyndelsen mødes planlægningen af mistro og modstand fra liberale kræfter, der dog indser, at landet må udvikles balanceret. Ilagt smuk kassette.
PRIS: 798,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere