BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag. Se procedure under "Academic".

Ny Agenda 2. Dansk landskabsarkitektur 2009-13
Ny Agenda 2 gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført i perioden 2009-2013, og danner således fortsættelse af Ny Agenda, der udkom i 2009 og beskriver de foregående 5 år. Agendaen er skiftet, som følge af klimaændringer og en tiltagende fedmeepidemi. Derfor er regnvandsafledning og stormflodssikring blevet vigtige temaer, men også uderum for uformel fysisk udfoldelse. Hertil kommer temaer som "dyrk din by" og andre borgerinddragende initiativer, der giver beboere medejerskab til ellers offentlige arealer. Landskabsfaget holder stadig fast i de dyder, som gjorde Danmark internationalt kendt, men føjer nye aspekter til paletten.
PRIS: 298,00 KR.
 
Odsherreds arkitektur
Bogen giver et overblik over Odsherreds bygningskultur og de udfordringer en fortsat udbygning med sommerhuse og servicebutikker giver for et af landets smukkeste landskaber. Det er en egn med lang arkitekturtradition, grundlagt på Vallekilde Højskole i 1880’erne med en ny æstetik, nationalromantikken, der udfordrede bjerget, Kunstakademiet. Ligesom Skagen tiltrak Rørvigs særlige lys kunstnere og efter dem fulgte velbeslåede landliggere, der med gode arkitekter bebyggede de første klitrækker. Det banede på godt og ondt vejen for kystnære bælter af sommerhuse. Næsten alle betydende danske arkitekter har bygget sommerhuse her.
PRIS: Vejledende pris 269,00 KR.
 
Hack Kampmann
Hack Kampmann var den mest kapable tegner og akvarelmaler blandt arkitekter i en tid, hvor tegnefærdighed var en selvfølge. Bogen følger og efterforsker hans udvikling som tegner og maler – og som arkitekt.
PRIS: 398,00 KR.
 
PETER – Arkitekten Peter Bredsdorff
Arkitekten Peter Bredsdorff skabte Københavns berømte “Fingerplan”, der er optaget i den danske kulturkanon? Han var blandt de mest betydende danske byplanlæggere, men hans beskedne gemyt har i eftertiden i stået noget i skygge af den langt mere udadvendte Steen Eiler Rasmussen.
PRIS: 278,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere