BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag. Se procedure under "Academic".

Dansk Byplanlægning 1992-2015 – den italesatte...
Dansk byplanlægning, 1992-2015 – Den italesatte planlægning behandler en periode, hvor fysisk planlægning er etableret som disciplin både i de store linjer og i borgernære niveauer. Den viser et plansystem, der er udfordret af samfundsmæssige ændringer og af en øget individualisering.
PRIS: 378,00 KR.
 
978-87-92420-38-1
Bogen skildrer planlægningen som den fysiske forudsætning for det velfærdsdanmark, vi kender i dag. En forrygende vækstperiode, der omskabte Danmark til et industrisamfund, men også med fremskridtstro, der brutalt lod det gamle vige for effektivt centerbyggeri indtil eftertænksomheden indfandt sig i 1970'erne bl.a. med den store planlovreform, hvor borgerne nu skulle inddrages.
PRIS: 378,00 KR.
 
Ny Agenda 2. Dansk landskabsarkitektur 2009-13
Ny Agenda 2 gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført i perioden 2009-2013, og danner således fortsættelse af Ny Agenda, der udkom i 2009 og beskriver de foregående 5 år. Agendaen er skiftet, som følge af klimaændringer og en tiltagende fedmeepidemi. Derfor er regnvandsafledning og stormflodssikring blevet vigtige temaer, men også uderum for uformel fysisk udfoldelse. Hertil kommer temaer som "dyrk din by" og andre borgerinddragende initiativer, der giver beboere medejerskab til ellers offentlige arealer. Landskabsfaget holder stadig fast i de dyder, som gjorde Danmark internationalt kendt, men føjer nye aspekter til paletten.
PRIS: 298,00 KR.
 
PETER – Arkitekten Peter Bredsdorff
Arkitekten Peter Bredsdorff skabte Københavns berømte “Fingerplan”, der er optaget i den danske kulturkanon? Han var blandt de mest betydende danske byplanlæggere, men hans beskedne gemyt har i eftertiden i stået noget i skygge af den langt mere udadvendte Steen Eiler Rasmussen.
PRIS: 278,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere