bogværket
 

 


 
BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag.


Byer for Mennesker
Byer for mennesker er nu udkommet på flere end 30 sprog. Den rummer dokumenterede anvisninger til humane byer, eller "byer for mennesker", som Gehl kalder dem, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. Allerede en klassiker.
PRIS: 298,00 KR.
 
Odsherred I; fra oldtiden til romantikken
Odsherred var i vikingetiden rigets centrum både magtmæssigt og geografisk. Her lå Isøre Ting, hvor rigets anliggender og tvister mellem stormænd blev ordnet. Mennesker havde tidligt bosat sig omkring Lammefjordens livgivende middelhav, og herredet er blandt de områder med flest fortidsminder fra oldtid og bronzealder. Det var Odsherred, der gav næring til romantikkens forestillinger om et yndigt land, bl.a. med J.Th. Lundbye som fortolker af en ny forståelse af det danske landskab. Kurt Sørensen har udgivet flere end 250 små ‘gule hæfter’ om emner i herredet, der i dette tobindsværk er samlet til et hele. Det er blevet til en krønike om Odsherred fra de fjerneste tider og til i dag.
PRIS: 269,00 KR.
 
Hans Dahlerup Berthelsen - En arkitekt
Mange kender hans huse, men ingen ved, hvem han var. Denne glemsel har kunsthistorikeren Leila Krogh rådet bod på med bogen om Hans Dahlerup Bertelsen. Han byggede fra 1919 til 1939 omkring 4.500 boliger i hovedstadsområdet: rækkehuse, hvor han bl.a. stod for halvdelen af Fuglebakkekvarteret; beboelsesejendomme som Hostrups Have og Lindevangsgården; dobbelthuse og villaer, og han skabte en flunkende moderne funkisvej, nemlig Emanuel Olsens Vej på Frederiksberg foruden et omfattede erhvervsbyggeri.
PRIS: 298,00 KR.
 
Byernes Jord
Boligpriserne stiger og kommunerne sælger ud af deres jord. Ejendomsmarkedet rammes af tilbagevendende turbulens. Matrikler er blevet et net til at fange penge. Disse forhold er ikke tidligere blevet beskrevet samlet. Forfatteren mener, at betydningen af jordens besiddelsesform er et underspillet tema blandt byernes borgere, de politiske bevægelser og i fagkredse. Det er disse udfordringer, Peter Schultz Jørgensen tager fat på i BYERNES JORD. Den private ejendomsret til jord fører til demokratiske, økologiske, økonomiske og sociale problemer. Københavns tidligere og især aktuelle udvikling bliver beskrevet i dette lys. Forfatterens pointe er, at den private ejendomsret til jord, der er opstået historisk under helt andre vilkår, gennem filosofi og magtkampe, har overlevet sig selv. Byernes jord bør være et fælles gode.
PRIS: 278,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere