bogværket
 

 


 
BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag.


Odsherred I; fra oldtiden til romantikken
Odsherred var i vikingetiden rigets centrum både magtmæssigt og geografisk. Her lå Isøre Ting, hvor rigets anliggender og tvister mellem stormænd blev ordnet. Mennesker havde tidligt bosat sig omkring Lammefjordens livgivende middelhav, og herredet er blandt de områder med flest fortidsminder fra oldtid og bronzealder. Det var Odsherred, der gav næring til romantikkens forestillinger om et yndigt land, bl.a. med J.Th. Lundbye som fortolker af en ny forståelse af det danske landskab. Kurt Sørensen har udgivet flere end 250 små ‘gule hæfter’ om emner i herredet, der i dette tobindsværk er samlet til et hele. Det er blevet til en krønike om Odsherred fra de fjerneste tider og til i dag.
PRIS: 269,00 KR.
 
Dansk arkitektur – konkurrencer 1969-2015
Denne bog behandler danske arkitektkonkurrencer fra ungdomsoprøret og til i dag. Bind 1 omhandler perioden fra 1907 og til 1968. Tilsammen viser bøgerne, at konkurrencerne har drevet arkitekturens og arkitektfagets udvikling siden 1907. Det er gennem konkurrencer, at banebrydende projekter har fundet vej til Danmark, og de er omvendt årsagen til, at danske arkitekter hører til blandt de mest vindende i verden. I Danmark har de ikke blot skabt højdepunkter i arkitekturens historie. De danner baggrund for velfærdssamfundets fysiske udformning, og de har sikret at nye talenter er kommet til. Bøgerne undersøger konkurrencernes vekselvirkning med arkitektur, fag og samfund. Som en sidegevinst belyser den velfærdsbyggernes visioner – på godt og ondt.
PRIS: 348,00 KR.
 
Ta
Udkommer i februar - kan forudbestilles. Kan en by være skøn, hvis borgerne ikke bestemmer over den og deres kvarterer, når venner ikke har råd til at bo der, eller når der bygges i byens fredede natur? Sjællands byudvikling centraliseres i 'containeren' Københavns Kommune, der ikke er større end Ærø. Byen er blevet et objekt for ophobning af kapital. Bystyret vedtager lokalplaner, der øger grundværdier med milliarder. Det gældsatte selskab By & Havn sælger ud af københavnernes jord for at kunne betale for metroen. Lynetteholm er endnu et kapitel i denne triste fortælling. TA' BYEN TILBAGE afdækker, hvordan det er kommet så vidt og hvordan København udvikler sig i spændingsfeltet mellem KAPITALENS KONKURRENCEBY og BORGERNES VELFÆRDSBY.
PRIS: Forudbestillingspris 195,00
348,00 KR.
 
Byer for Mennesker
Byer for mennesker er nu udkommet på flere end 30 sprog. Den rummer dokumenterede anvisninger til humane byer, eller "byer for mennesker", som Gehl kalder dem, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. Allerede en klassiker.
PRIS: 298,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere