bogværket
 

 


 
Holger BisgaardHolger Bisgaard
(f.1952) uddannet byplanarkitekt 1978. Siden 2008 områdechef
i By- og Landskabsstyrelse, Miljøministeriet. Fra 1998-2007 Planchef i Københavns kommune. 1993-98 Chefplanlægger i Roskilde kommune. 1989-93 Konsulent i Kommunernes Landsforening. 1984-89 Planlægger i teknisk forvaltning, Århus Amt. 1982-84 Dansk Byplanlaboratorium. 1980-82 Arkitekt Ole Svenssons Tegnestue. Har undervist på
Aalborg Universitetscenter, Arkitektskolen m. fl., været censor samt
dommer/rådgiver i både danske og internationale konkurrencer. Har fra 1995 været bestyrelsesmedlem af og siden 2001 været formand for Jacob Gades Legat. I perioden 2004-07 medlem af programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder (ghettoudvalget) og i 2000-2001 medlem af by- og erhvervspolitisk udvalg (Peter Maskell udvalget) samt 1999 Udvalg vedr. fornyelse af kommuneplanlægningen.
1990-1996 temaredaktør vedr. byplanlægning på tidsskriftet Arkitekten, siddet i tidsskriftet Byplans redaktionskomite 1986-89. Har f.eks. skrevet følgende artikler, bøger mv:


”København er genrejst – men hvad nu?”, Politiken d. 25. april 2010


·      ”Transformation – København”. Arkitektur nr. 4, 2005


·      ”Kampen om jernbanen”. Byplan nr. 6, 1998.


·      ”En by skifter image”. Kronik i Frederiksborg Amtsavis og Dagbladet Roskilde, oktober 1998.


·      Billedredaktør på Jacob Gades 40 års jubilæumsskrift. 1996.


·      ”På kanten af Øresundsregionen”, Byplan nr. 4, 1995.


·      ”Ferie og fritid på Roskilde Havn”. Jul i Roskilde, 1995


·      ”Kampen om turisterne”, Byplan nr. 6, 1994.


·      ”Turismen og kommunerne”. Stads- og havneingeniøren nr. 1, 1991.


·      ”Erhvervsfremme og Byplanlægning”, Byplan nr. 5,1991.


·      ”Byerne i Europa konkurrence”. Byplan nr. 3, 1990.


·      ”Regionplanlægning, drikkevand og byudvikling”. Byplan nr. 3, 1989.


·      ”Fragmentarisk bybygning: Blankstedgård og Høje Tåstrup”. Byplan nr. 4, 1988.


·      ”Bykulturens forfald”. Kronik i dagbladet Information. 30-31. juli 1988.


·      ”Bilen i byen – om balancen i et kvarter i Århus”. Byplan nr. 4, 1987.


·      ”Århus Kommuneplan”, Byplan nr. 2, 1985


·      ”Kommuner og amter ved bedst selv” Interview med direktør H. Hummelmose, Planstyrelsen. Byplan nr. 5, 1985.


·      Medredaktør ved det svenske tidsskrift Plans Danmarksnummer nr. 6, 1982.


·      Medforfatter til bogen ”Om planlægning”, Hans Reitzels forlag 1981


·      Dansk Byplanguide. Udgivet
af Dansk Byplanlaboratorium. 1981.


·      Debatoplæg om landsplanlægning – Danmark, hva’ nu? Bidrag til Dansk Byplanlaboratoriums konkurrence om fysisk planlægning 1981. Præmieret med en 2. præmie.


·      Bidrag til By- og regionsforskning i Danmark 1945-81. Rapport 5 fra arbejdsudvalget for By- og regionforskning 1982.


 Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
278,00
Københavns Genrejsning
Holger Bisgaard