Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Forfatter

Karsten Pålsson

Karsten Pålsson, forfatter og arkitekt maa. Karsten Pålsson har arbejdet som arkitekt i 40 år, de første år med regionplanlægning, kommune- og lokalplanlægning. I de seneste 35 år har Karsten haft egen tegnestue med arbejdsområderne byfornyelse, infill byggeri, bevaringsplaner samt transformation af boligkarréer og bygninger. Karsten har gennemført byfornyelse af et stort antal ejendomme på Vesterbro, Nørrebro og især på Frederiksberg, hvor hans tegnestue har stået for en stor del af byfornyelsen af Svømmehalskvarteret og Lindevangskvarteret. Karsten Pålsson har udført opgaver for By- og Boligministeriet med udviklingsprojekter inden for byfornyelse og for Miljøministeriet inden for bevaring af historiske bygninger og byers bevaringsværdige helheder. I Pålsson Urbanism arbejder Karsten med rådgivning, foredrag og debatindlæg om klassiske bykvaliteter som byggeri i human skala, byrum og arkitektoniske helheder. (palssonurbanism.com) Bøger: Pålsson 25 (2010, Byggecentrum), hvor Karsten beskriver 25 år i dansk byfornyelse med eksempler, især fra København og Frederiksberg. Oversigt over publikationer for Bygge- og Boligstyrelsen, Boligministeriet m.fl. med erfaringsopsamling og vejledning med baggrund i tegnestuens forsøgsprojekter med byfornyelse. Humane byer – byrum og bebyggelse (2016, Bogværket). Bogen er en brugsbog, som er opdelt i 10 temaer, hver med en definition og en generel beskrivelse af centrale problemstillinger samt løsningsforslag. Humane byer er oversat til fem sprog: engelsk, tysk, spansk, russisk og kinesisk. Karrebyen – det humane perspektiv (2022, Bogværket). Bogen sætter den urbane karre under lup i europæisk og historisk belysning og perspektiverer karreprincippets potentiale for fremtidens bybygning.