Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Forfatter

Jørgen Primdahl

Jørgen Primdahl, professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Landskabernes forandring og regulering er mit primære arbejdsområde. Aktuelt handler det om, hvad der sker når den grønne omstilling – klimapolitikken, naturforvaltningen og vandplanerne - møder virkeligheden i det lokale og regionale landskab. Hvordan kan man udvikle planlægningen i det åbne land – og landskabsforvaltningen mere bredt så den bliver: (1) Mere integrerende i forhold til praktiske problemer der skal håndteres (klimaændringer, bedring beskyttelse/forbedring af biodiversiteten, den landbrugsstrukturelle udvikling og diverse former for urbanisering) og de tilhørende sektorer i den offentlige forvaltning? (2) Mere proaktiv, dvs mere handlingsorienteret i modsætning til reagerende? (3) mere samarbejdsorienteret, dvs mere involverende i forhold til borgere, lokalsamfund, erhverv og foreninger? Mit arbejde kredser især om disse spørgsmål, som også er udgangspunktet i et igangværende projekt om planlægning for regionale landskaber. Medens der er lange traditioner for at diskutere byens fremtidige indretning er det anderledes med det åbne land. Her har planlægningen traditionelt handlet om at håndtere konflikter og i øvrigt så vidt muligt beskytte barndommens landskaber. – den konkrete indretning af fremtidens landskaber er sjældent genstand for faglige diskussioner og debat. Det er selvfølgelig et problem for planlægningen, særlig i tider som disse hvor alting er i forandring. Jeg har tidligere arbejdet med og skrevet om dialogbaseret planlægning og fremtidens landskaber – to titler der er udgivet af Bogværket i henholdsvis 2015 og 2019. Derudover har jeg været medredaktør til en antologi, Globalisation and Agricultural Landscapes. Change Patterns and Agricultural Landscapes. Chamnge Patterns and Policy Trends in Developed Countries (Cambridge University Press 2010), Landscape Analysis. Investigating the potentials of Space and Place (Routledge 2017) og European Landscapes in Transition. Implications for Policy and Planning (Cambridge University Press), samt talrige artikler og bogkapitler.