Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Forfatter

Holger Bisgaard

Holger Bisgaard (f.1952) uddannet byplanarkitekt 1978. Stifter af byplankonsulentfirmaet Bisgaards kontor 2018. Ekstern lektor på Kunstakademiets Arkitektskole fra 2019. 2015-2017 kontorchef Erhvervsministeriet. 2008-2015 Kontorchef i Miljøministeriet. 1998-2007 Planchef i Københavns kommune. 1993-98 Chefplanlægger i Roskilde kommune. 1989-93 Konsulent i Kommunernes Landsforening. 1984-89 Planlægger i teknisk forvaltning, Århus Amt. 1982-84 Dansk Byplanlaboratorium. 1980-82 Arkitekt Ole Svenssons Tegnestue. Har undervist på Aalborg Universitetscenter, Arkitektskolen i Aarhus og er censor ved en række højere uddannelsesinstitutioner samt har været dommer/rådgiver i både danske og internationale konkurrencer. Har fra 1995 været bestyrelsesmedlem af og siden 2001 været formand for Jacob Gades Legat. Bestyrelsesmedlem i Nordregio, Stockholm fra 2017 og Arkitekternes Pensionskasse fra 2020. Medlem af Det Særlige Bygningssyn 2015-2019. I perioden 2004-07 medlem af programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder (ghettoudvalget), i 2000-2001 medlem af by- og erhvervspolitisk udvalg (Peter Maskell udvalget) og 1999 Udvalg vedr. fornyelse af kommuneplanlægningen.