Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Forfatter

Arne Gaardmand

- Dansk arkitekt og byplanlægger (1926-2008). Arne Gaardmands hovedværk er bogen Dansk Byplanlægning 1938-92 (1993), som er genudgivet som en del af trebindværket Dansk Byplanlægning I-III, men kan også fås som selvstændig bog: Dansk byplanlægning - Plan over land 1938-92 (2016). Arne Gaardmand var med i modstandsbevægelsen. Efter krigen blev han uddannet arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han var aktiv i redaktionen af A5. Meningsblad for unge arkitekter. Han var i 1950'erne med i Vesterbros Boligaktion . Gaardmand var fra 1952 redaktør af Dialog: Dansk tidsskrift for Kultur. Senere var han initiativtager til "Politisk Revy", og han var i en årrække redaktør af tidsskriftet BYPLAN. Han var 1962-75 ansat hos Statens Kommitterede i Byplansager og 1975-91 i Planstyrelsen under Miljøministeriet. Han var underviser ved Arkitektskolen Aarhus, DTU og adjungeret professor ved AUC og 1972-81 formand for Dansk Byplanlaboratorium. Gaardmand var politisk aktiv bla. via tidsskrifterne BYPLAN og Politisk Revy og skrev fra 1960'erne bøger om byplanlægning og politik, hvori han bla. kritiserer vækstteorier og går ind for miljøhensyn, økologi og nærdemokrati. Andre af hans værker er Plan og frihed. Om vækst, omstilling og lokalsamfund (1985), Plan og metode. Om den rationalistiske planlægnings nedtur og om morgendagens metode (1991) og Magt og medløb. Om mahognibords-metoden og den korporative planlægning (1996).