Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Territoriel produktion

kr. 248,00

Om klodens opskæring i territorier

Brian Strandbygaard introducerer ikke bare byplanlægningens idéhistorie, men i denne bog lukker han os ind i maskinrummet sammen med bygherrer, embedsmænd, konsulenter, planlæggere og developere. Han giver et indblik i den altomfattende og komplekse disciplinering af landets byer og natur, der hele tiden foranlediges af byplanfaget.

Han ridser byplanlægningens historie op, og analyserer teorierne bag den konkrete planlægning. Hans baggrund både som byplanlægger og filosof giver ham mulighed for at løfte diskussionen af faget til et højere, eller måske snarere mere grundlæggende niveau, end de gængse udlægninger af byplanfaget.

Netop dette, at han fra maskinrummet stadig er i stand til at se ud mod horisonten og se udviklingen ovenfra – i et højere historisk og filosofisk perspektiv end praktikerens – er en unik kombination, der udgør den særlige kvalitet ved denne bog.

Den fortæller samtidig en ikke så munter historie om, hvorfor den fastlåste opfattelse af territorier giver anledning til ulighed og instabilitet.

Brian Strandbygaard

Brian Strandbygaard er uddannet som byplanlægger og idehistoriker. Han har knap 20 års erfaring med byplanlægning, først fra en stilling i det private erhvervsliv, dernæst som medejer af byplanvirksomheden Territorium. Han har arbejdet med et bredt spektrum af planlægningsopgaver i Danmark og udlandet. Sideløbende med det dette arbejde har han uddannet sig som idehistoriker. Brian har i et stykke tid haft den ambition at forene de idehistoriske studier med hans byplanfaglige praksis. I første omgang kulminerede den ambition i det idehistoriske speciale, hvor han satte et idehistorisk fokus på forudsætningerne for byplanfaget ved hjælp af territoriet som det centrale fænomen. I anden omgang kulminerer ambitionen i bogen ’Territoriel produktion’, hvori han har udbygget og underbygget sin forståelse ud fra specialets oprindelige intention. Bogen er for så vidt gået hen og blevet et svar – med 8 års forsinkelse – på, hvorfor virksomheden kom til at hedde Territorium i første omgang. Ud over det faglitterære skriver Brian også skønlitterære tekster. Han udgiver – dog på andet forlag – en kortprosasamling senere på året.

Det er ikke fordi, at livet på jorden ikke altid har været territorialt. Mange levende væsener søger at hævde deres territorium, men det er kun mennesket, der har fundet på at gøre det så præcist og omfattende. Vi har fundet på at opstrimle klodens areal nøjagtigt ved hjælp af landegrænser, og vi underdeler landene i delstater, regioner, kommuner og matrikler. Selv om mange væsener er territoriale, er vi altså de eneste, der har skabt territorier gennem grænsedragning, regler og reguleringer, nationalisme, ejendomsret, pligter, osv.

Territoriernes grænser er svære at flytte på. De ydre landegrænser fastholdes gennem magt, og ændringer kan kun gennemføres ved at føre krig. Også territoriets underinddelinger er fastlagt. Det kræver flere års arbejde i Folketinget at ændre kommunegrænserne og hvis skellet ind til naboen flyttes en smule, skaber det ballade. Matriklerne, territoriernes “atomer”, er i princippet ukrænkelige efter den danske grundlov.

Territoriets indretning ændrer sig alligevel hele tiden. Det sker i en kompleks proces, hvor der indgår mange forhold som urbanisering, ny lovgivning, planlægning, økonomiske konjunkturer, osv. Vi er hele tiden i færd med at producere territoriet ved at indrette det anderledes. Byerne udvides og landbrugsjord skæres op i mindre bidder til udstykning af parcelhuse eller sommerhuse. I dele af landet står spøgelseshuse tilbage. Gennem vedtagelsen af nye lokalplaner får investorer lov til at bygge højt og tjene penge. Det hele sker i et samspil, hvor udviklingen i forskellige dele af landet påvirker hinanden, og hvor rigtig mange mennesker er involveret i at opføre nye bygninger, udarbejde nye lokalplaner, vedtage ny lovgivning, lægge ny asfalt, etc. Det er den samlede vægt af alle disse forandringer, der af forfatteren af denne bog betegnes ’territoriel produktion’; og betingelserne for denne produktion betyder mere, end vi normalt gør os klart.

Hvordan er denne måde at fastholde og ændre territoriet på opstået? Hvorfra stammer vores opfattelse af territoriet, og hvad betyder det i den store sammenhæng og i det daglige? Det fysiske territorium er både byplanlægningens udgangspunkt og dens resultat, og det er derfor vigtigt at stille denne slags spørgsmål, hvis man vil forstå, hvordan byplanfaget fungerer og hvordan omfattende fysiske ændringer af landet gennemføres.

Det er spørgsmål af den karakter, denne lille bog handler om. Den er skrevet af et menneske, der har bedre forudsætninger end de fleste til at skrive sådan en skitse til ’byplanlægningens idehistorie’, fordi han både er byplanlægger og idehistoriker. Derfor adskiller denne bog sig fra alle andre fremstillinger om fysisk planlægning. Den hæver sig over de mange udmærkede fremstillinger om love og regler, og giver indsigt i de grundlæggende mekanismer og det ofte oversete samspil imellem mennesker, der har udviklet sig gradvist gennem flere hundrede år og som vi i dag sammenfatter under begrebet byplanlægning.

  • Redaktion :: Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Sideantal :: 160
  • Udgave :: 1.
  • Emneord :: terrerorier, byplan, byggeri, kontrol, profit, idehistorie,
  • Indbinding :: Garnhæftet