Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Ta’ byen tilbage

kr. 348,00

Netop udkommet. Et forsvar for en human metropol

Bogen redegør for Københavns udvikling og skismaet imellem konkurrencebyen og velfærdsbyen. Metroen som førerløs byudvikler hedder et af kapitlerne, der påviser, at  By & Havn må sælge københavnernes jord for at forrente gælden i selskabet. Bogen giver det mest basale overblik over Københavns udvikling siden Steen Eiler Rasmussens bog København.

ISBN: 978-87-92420-56-5 Kategori: Tags: ,

Peter Schultz Jørgensen

Peter Schultz Jørgensen er uddannet som byplanlægger og har arbejdet med byudvikling, kunst- og kulturstrategier mv. i kommuner. Undervejs i arbejdet meldte sig mange spørgsmål, der ikke kunne bearbejdes inden for den kommunale ramme. Peters nysgerrighed ført ham til New York for at lære nyt. Det blev til et utroligt givende, men også hårdt forløb, som er udmøntet i bogen New York og Kampen for Byen (Frydenlund 2013). Hovedfokus var her og i de efterfølgende bøger, hvad neoliberaliseringen har betydet for byerne og landet, samt hvordan borgerne i New York, Barcelona, Bologna og København har reageret for at skabe en anden slags by under parolen "retten til byen". Det omhandler bogen Byer i opbrud – om det fælles, det anti-fælles og det næste samfund (Bogværket 2017). I alle sammenhænge blev det tydeligt, at et fundamentalt spørgsmål i forhold til byudvikling, økologi og demokrati er ejerskabet til jorden. Det handler bogen Byernes Jord om (Bogværket 2019). Fra New York vendte Peter sig mod hjemstavnen København og Sjælland. Her er de samme kræfter på spil. Det handler Ta' Byen Tilbage om, som er kritisk overfor den overbebyggelse hovedstaden udsættes for, medens sjællandsregionen flyder ud imellem Fingerplanens fingre og ender som en luffe. (Bogværket 2021). Under det hele har ligget udfordringen om, hvordan vi bryder igennem til en ny opfattelse af byudvikling som økourbanisering. Peters næste projekt har arbejdstitlen: Økourbanisering og utopiernes nødvendighed i den antropocæne tidsalder. Forventet udgivelse årsskiftet 2022/23.

Kan en by være skøn, hvis borgerne ikke bestemmer over den og deres kvarterer, når venner ikke har råd til at bo der, eller når der bygges i byens fredede natur? København er grebet af den store bytvivl.

Sjællands byudvikling centraliseres i ‘containeren’ Københavns Kommune, der ikke er større end Ærø. Kraner stabler dyre boliger til et boligmarked, der fungerer som en centrifuge. Fattige og folk med normal økonomi slynges ud over Sjælland eller til Lolland-Falster, samtidig med at dem med høje indkomster koncentreres i centret. Stemningen i byen er at det er for dyrt, for kedeligt og for tæt – ‘ikke for os’.

Byen er blevet et objekt for ophobning af kapital. Bystyret vedtager lokalplaner, der øger grundværdier med milliarder. Det gældsatte selskab By & Havn sælger ud af københavnernes jord for at kunne betale for metroen. Lynetteholm er endnu et kapitel i denne triste fortælling.

TA’ BYEN TILBAGE afdækker, hvordan det er kommet så vidt og hvordan Københavns udvikler sig i spændingsfeltet mellem KAPITALENS KONKURRENCEBY og BORGERNES VELFÆRDSBY.

Bogen foreslår én helhedsplanlægning for hovedstaden og sjællandsregionen som én økourban by.

Københavnerne har kæmpet for at bevare Stejlepladsen i Sydhavnen, Lærkesletten på Amager Fælled samt for almene og billige boliger. Borgerne har  erkendt, at byen er deres – at de skal TA’ BYEN TILBAGE.

I bogen bliver København og Sjælland gennemlyst med NATUR, REGION, NATUR, JORD, BOSÆTNING og DEMOKRATI som prismer. Det er på en gang en kritik af udviklingen og anvisning af nogle – måske – utopiske reformer.

  • Redaktion :: Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Fotograf :: Dronerune og forfatteren
  • Sideantal :: 412
  • Udgave :: 1.
  • Indbinding :: Garnhæftet

Kan en by være skøn, hvis borgerne ikke bestemmer over den og deres kvarterer, når venner ikke har råd til at bo der, eller når der bygges i byens fredede natur? København er grebet af den store bytvivl.

Sjællands byudvikling centraliseres i ‘containeren’ Københavns Kommune, der ikke er større end Ærø. Kraner stabler dyre boliger til et boligmarked, der fungerer som en centrifuge. Fattige og folk med normal økonomi slynges ud over Sjælland eller til Lolland-Falster, samtidig med at dem med høje indkomster koncentreres i centret. Stemningen i byen er at det er for dyrt, for kedeligt og for tæt – ‘ikke for os’.

Byen er blevet et objekt for ophobning af kapital. Bystyret vedtager lokalplaner, der øger grundværdier med milliarder. Det gældsatte selskab By & Havn sælger ud af københavnernes jord for at kunne betale for metroen. Lynetteholm er endnu et kapitel i denne triste fortælling.

TA’ BYEN TILBAGE afdækker, hvordan det er kommet så vidt og hvordan Københavns udvikler sig i spændingsfeltet mellem KAPITALENS KONKURRENCEBY og BORGERNES VELFÆRDSBY.

Bogen foreslår én helhedsplanlægning for hovedstaden og sjællandsregionen som én økourban by.

Københavnerne har kæmpet for at bevare Stejlepladsen i Sydhavnen, Lærkesletten på Amager Fælled samt for almene og billige boliger. Borgerne har  erkendt, at byen er deres – at de skal TA’ BYEN TILBAGE.

I bogen bliver København og Sjælland gennemlyst med NATUR, REGION, NATUR, JORD, BOSÆTNING og DEMOKRATI som prismer. Det er på en gang en kritik af udviklingen og anvisning af nogle – måske – utopiske reformer.