Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Praktisk Religion

kr. 288,00

Hvis vi skal standse menneskets systematiske og katastrofale ødelæggelse af vilkårene for livet på jorden, behøver vi samhørighed med og forståelse af vores opgave som deltagere i livets evolution – en samhørighed, der her, i mangel af bedre ord, betegnes som: Praktisk religion.

Mennesket har mistet fornemmelsen af sig selv som et underordnet element i en ærefrygtindgydende kosmisk helhed. Tabet af dette fundamentale eksistentielle perspektiv, som var centrum og retningsgiver i alle tidligere kulturer, har efterladt os i et tomrum med materielt forbrug, underholdning og økonomisk vækst som eneste alment accepterede mål i tilværelsen.
Hvis vi skal standse menneskets systematiske og katastrofale ødelæggelse af vilkårene for livet på jorden, behøver vi samhørighed med og forståelse af vores opgave som deltagere i livets evolution – en samhørighed, der her, i mangel af bedre ord, betegnes som: Praktisk religion. Det er hovedbudskabet i denne bog, der underbygger synspunkterne ved en bred gennemgang menneskets kulturelle historie, af religionernes udvikling og af videnskabens formning af vores livs- og verdenssyn.

ISBN: ISBN 978-87-92420-71-8 Kategori:

Praktisk religion
Eller: Hvordan vi redder menneskeheden fra sig selv

Mennesket har mistet fornemmelsen af sig selv som en underordnet del af en ærefrygtindgydende kosmisk helhed. Tabet af dette fundamentale eksistentielle perspektiv, som var centrum og retningsgiver i alle tidligere kulturer, har efterladt os i et tomrum med materielt forbrug, underholdning og økonomisk vækst som eneste alment accepterede mål i tilværelsen.

Herved har vi skabt en civilisation, der med rastløs og desorienteret grådighed smadrer grundlaget for sin egen eksistens.

Hvis vi skal standse menneskets systematiske og katastrofale ødelæggelse af vilkårene for livet på jorden, må vi udvikle en ny forståelse af vores opgave som forpligtede medvirkende i de levende væsners forfinede planetariske fælleskab – et projekt, der her, i mangel af bedre ord, betegnes som: Praktisk religion.

Det er hovedbudskabet i denne bog, der underbygger synspunkterne ved en bred gennemgang af menneskets kulturelle historie, af religionernes udvikling og af videnskabens og teknikkens formning af vores verdensbillede.

Bogen er på en gang et kulturkritisk kampskrift og et forsøg på at formulere en måde at tale om og at være i verden på, der kan forene mennesket med jorden som en helhed af stof, liv og ånd og synliggøre det kosmiske mirakel i hvis midte, vi befinder os.

  • Redaktion :: Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Illustrator :: Carl Zakkrisson