Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

PETER – Arkitekten Peter Bredsdorff

kr. 278,00

Arkitekten Peter Bredsdorff (1913-1981) var en af de mest betydende danske byplanlæggere, skaberen af “Fingerplanen” og med et meget stort oeuvre.

Beskrivelse

Arkitekten Peter Bredsdorff skabte Københavns berømte “Fingerplan”, der er optaget i den danske kulturkanon? Han var blandt de mest betydende danske byplanlæggere, men hans beskedne gemyt har i eftertiden i stået noget i skygge af den langt mere udadvendt

Peter Bredsdorff (1913-1981) var ved siden af Steen Eiler Rasmussen den fysiske planlægger, der på mest afgørende måde har præget det danmarksbillede, som vi i dag kender. Han var bla. den skabende kraft bag “Fingerplanen” for København, som er optaget på kulturkanonen og ophavsmand til “Skitse til generalplan for København”, 1954.

Peter, som alle kaldte denne ligefremme personlighed, blev i 1939 lærer på Kunstakademiet, involveredes under krigen i modstandsbevægelsen, og blev i 1955 professor i byplanlægning også på Kunstakademiets Arkitektskole. Her har han præget de generationer af planlæggere, der skulle regulere udviklingen i den mest ekspansive periode, som vi nogensinde har oplevet.

Som 60-årig forlod han Akademiet for at hellige sig sin tegnestue og en række videnskabelige studier.

Hans engagement har gjort et uudsletteligt indtryk på de generationer af studerende, som han har undervist, lige som han med sin evne til at sammenfatte komplicerede problemstillinger kunne fostre en så simpel og let opfattelig byplan som Fingerplanen, der bevirkede, at den københavnske byudvikling kunne understøttes af en infrastruktur, der betød at byens udvikling netop ville finde sted i fingrene, således at der overalt er kort afstand til de grønne områder imellem fingrene.

Bogen er skrevet af to af byplanfagets førende skikkelser med førstehåndskendskab til Peter Bredsdorff, nu afdøde Jens Johansen, der var partner i hans tegnestue, og Elith Juul Møller, der sammen med Ib Andersen i en periode vandt eller blev præmieret i de fleste af de byplankonkurrencer, der blev udskrevet. De har i flere år arbejdet med bogen.

Peter Bredsdorff, der i beskedenhed stod noget i skyggen af den ældre, men meget længere levende Sten Eiler Rasmussen, vil med denne bog indtage den plads i historien, som tilkommer ham, og netop ikke på Sten Eiler Rasmussens bekostning.

Bogen viser et værk, der er meget bredere, end de fleste er opmærksom på, og diskuterer desuden på godt og ondt de tanker, som lå bag byplanlægningen i de år, da det danske velfærdssamfund blev opbygget.
Med denne bog indtager Peter den plads i historien, som tilkommer ham.

  • Medforfatter :: Jens Johansen
  • Illustrator :: Margrethe Mokrzycki
  • Sideantal :: 216
  • Indbinding :: Garnheftet

Hvem skabte “Fingerplanen”, der er optaget i den danske kulturkanon? Det var arkitekten Peter Bredsdorff (1913-1981), en af de mest betydende danske byplanlæggere.
Peter, som alle kaldte denne ligefremme personlighed, blev i 1939 lærer på Kunstakademiet, involveredes i modstandsbevægelsen, og blev i 1955 professor i byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole.
Bogen viser et stort og varieret livsværk og diskuterer de tanker, som på godt og ondt lå bag byplanlægningen i de år, da det danske velfærdssamfund blev opbygget.
Peter stod med sin legendariske beskedenhed noget i skygge af den ældre og mere udadvendte Steen Eiler Rasmussen.
Med denne bog indtager Peter den plads i historien, som tilkommer ham.