Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Opgøret om København

kr. 235,00

Kuppet mod København og Sjælland – Økourbant demokrati – Neoliberal politik for bosætning – By på afveje

Der er opbrud i København.

Borgerne vender sig imod, at byen er blevet et bytte for kapitalfonde. Og mod det flertal i Borgerrepræsentation, der – anført af Socialdemokraterne og staten – trumfer en autoritær byudvikling igennem med dyre boliger på fredede arealer og megaprojekter som Lynetteholm og Holmene i Hvidovre.

Borgerne er sat uden for demokratisk indflydelse. Socialdemokraterne, der har regeret byen i flere generationer, svigter sit oprindelige grundlag og er ved at løbe linen ud.

Denne bog handler om det opgør, der spidser til, og om hvilken by, vi vil have.

Under de fatale økologiske krisers vilkår er det nødvendigt med et nyt grundlag for udviklingen af København som en del af sjællandsregionen. Det kan kun realiseres, hvis borgerne organiserer sig om en offensiv vision, der sætter en ny demokratisk og bæredygtig dagsorden.

Bogen giver et operationelt grundlag for dette arbejde.

Peter Schultz Jørgensen

Peter Schultz Jørgensen er uddannet som byplanlægger og har arbejdet med byudvikling, kunst- og kulturstrategier mv. i kommuner. Undervejs i arbejdet meldte sig mange spørgsmål, der ikke kunne bearbejdes inden for den kommunale ramme. Peters nysgerrighed ført ham til New York for at lære nyt. Det blev til et utroligt givende, men også hårdt forløb, som er udmøntet i bogen New York og Kampen for Byen (Frydenlund 2013). Hovedfokus var her og i de efterfølgende bøger, hvad neoliberaliseringen har betydet for byerne og landet, samt hvordan borgerne i New York, Barcelona, Bologna og København har reageret for at skabe en anden slags by under parolen "retten til byen". Det omhandler bogen Byer i opbrud – om det fælles, det anti-fælles og det næste samfund (Bogværket 2017). I alle sammenhænge blev det tydeligt, at et fundamentalt spørgsmål i forhold til byudvikling, økologi og demokrati er ejerskabet til jorden. Det handler bogen Byernes Jord om (Bogværket 2019). Fra New York vendte Peter sig mod hjemstavnen København og Sjælland. Her er de samme kræfter på spil. Det handler Ta' Byen Tilbage om, som er kritisk overfor den overbebyggelse hovedstaden udsættes for, medens sjællandsregionen flyder ud imellem Fingerplanens fingre og ender som en luffe. (Bogværket 2021). Under det hele har ligget udfordringen om, hvordan vi bryder igennem til en ny opfattelse af byudvikling som økourbanisering. Peters næste projekt har arbejdstitlen: Økourbanisering og utopiernes nødvendighed i den antropocæne tidsalder. Forventet udgivelse årsskiftet 2022/23.

Beskrivelse

ISBN: 978-87-92420-64-0

Denne bog er især til københavnere, der samler sig om deres by som et fælles gode, som de vil passe på og udvikle i et perspektiv, der rækker ind i kommende generationer.

Opgøret om København er nødvendigt efter 30 år, hvor stat og bystyre – trods positive tiltag – på grundlæggende områder har udviklet byen i konkurrencestatens billede og som et bytte for spekulativ kapital.
Det har været en lukket fest uden sammenhæng med omegnen og regionen.

Især to udfordringer kalder på reaktioner.
1. De generelle vilkår for byen og regionen, der ikke kan undslippe de økologiske og økonomiske turbulente kriser.
2. Den kurs for blind vækst og bykonkurrence som staten og Københavns Kommune har fulgt de sidste årtier.

I dette opgør er borgernes egen mobilisering bag en demokratisering af bystyret og af kvartererne altafgørende, ligesom svar på spørgsmålene: hvilken by og region vi vil have?

  • Redaktion :: Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Illustrator :: Tilrettelæggelse: Margrethe Mokrzycki
  • Sideantal :: 244
  • Udgave :: 1.
  • Emneord :: Oprør, kup, København, Sjælland, by, byudvikling, demokrati, økologi, økourbanitet, Lynetteholm, Socialdamokraterne, bykritik
  • Indbinding :: Garnheftet