Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Odsherreds arkitektur

kr. 269,00

Bogen giver et overblik over Odsherreds bygningskultur og de udfordringer, som en fortsat udbygning med sommerhuse og servicebutikker giver.

ISBN: 978-87-92420-33-6 Kategori:

Kurt Sørensen

Kurt Sørensen (1938- ). Kulturhistoriker, forfatter, debattør. Overbibliotekar i Nykøbing Sjælland 1966-2002. Mere end 400 titler om kulturhistoriske emner, fortrinsvis om danske og europæiske lokaliteter. Bidrag til antologier, redigeringer og oversættelser. Forskningsprojekter vedrørende Århusbispens havn (2008), Isøre (2013), Højkøbing (2015). Hos Bogværket er udgivet Odsherreds Arkitektur (2015), Odsherred I-II (2019-20) og Stokrosebanden er under forberedelse (2021).

Beskrivelse

Bogen giver et overblik over Odsherreds bygningskultur og de udfordringer en fortsat udbygning med sommerhuse og servicebutikker giver for et af landets smukkeste landskaber.
Det er en egn med lang arkitekturtradition, grundlagt på Vallekilde Højskole i

Odsherred er fra naturens side begunstiget som næppe nogen anden dansk landsdel, og også i andre henseender er herredet bemærkelsesværdigt. Det var i miljøet omkring Vallekilde Højskole, at tankerne om en nationalt funderet arkitektur fik form i begyndelsen med et demonstrativt – og noget naivt – formsprog med vikingemotiver frit efter Grundtvig og norske stavkirker. Et tidligt hovedværk er højskolens øvelseshus (1884) formet af arkitekten Martin Nyrop og Andreas Bentsen. Det blev begyndelsen nationalromantikken i arkitekturen og et opgør med den historicisme, som Kunstakademiets magtfulde direktør Ferdinand Meldahl og andre toneangivende arkitekter stod for.
Her udfordrede udkanten centeret, og med held!
Andreas Bentsens Håndværkerskole i Vallekilde blev i sine 45 års levetid baggrunden for den arkitektoniske kvalitet, homogenitet og bevidsthed, der prægede Odsherred i disse år. Dette blev forstærket med beslutningen om at opføre en by for sindslidende ved Nykøbing, der formedes efter de nyeste engelske havebyidealer af arkitekterne Kristoffer Varming og Einar Andersen. Byen er enestående også i europæisk sammenhæng, og Andersen skulle i årene derefter sætte sit præg på egnen.

Allerede før århundredeskiftet (1900) begyndte landliggerne at finde til Rørvig, hvor tidens fineste arkitekter siden skulle divertere med pragtfulde landsteder side om side med nøjsomme strandhuse. I dag findes flere end 26.000 sommerhuse i kommunen, der i sommermånederne mangedobler sit befolkningstal. Mange af dem er ordinære i lige så ordinære landmålerudstykninger, men ikke desto mindre findes her nogle af landets smukkeste og mest karakterfulde sommerhuse.

Der således god grund til at forsøge at få samling på Odsherreds rige bygningsarv, hvilket er muliggjort på baggrund af forfatteren fhv. overbibliotekar Kurt Sørensen og arkitekten Torben Arendals viden, der tilsammen omspænder fortid og nutid. Kurt Sørensen har udgivet flere end 400 gule småhefter om emner fra egnen, og en del af det omfattende materiale er her samlet i en tidsmæssig sammenhæng.

Udvalget af byggerier gør ikke krav på at være det eneste mulige, men det er vores håb, at fremstillingen kan inspirere til at tage vare på de bestående værdier og til fortsat at bygge med arkitektonisk kvalitet for øje.

Bogen er blevet til med støtte fra Bergiafonden, Margot og Thorvald Dreyers Fond samt Realdania, der er en afgørende forudsætning for dens fremkomst og ikke mindst for de mange nyoptagelser, der overvejende er foretaget af Torben Arendal.

  • Redaktion :: Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Illustrator :: Margrethe Mokrzycki
  • Fotograf :: Torben Arendal
  • Sideantal :: 180
  • Indbinding :: Garnhæftet

I denne bog præsenteres for første gang et overblik over en egns hele bygningskultur og de udfordringer en fortsat udbygning med sommerhuse og servicebutikker giver for et af landets smukkeste landskaber.
Den viser en egn med en lang arkitekturtradition, grundlagt på Vallekilde Højskole i 1880’erne med en ny æstetik, nationalromantikken, der udfordrede bjerget, Kunstakademiet, og fejede den gamle garde af banen. Det var et oprør fra udkanten, der brugte arkitekturen som et våben og symbol – et billede på opgøret med højrediktaturet, som andelsbevægelsen, grundtvigianismen og opvakte bønder og borgere tilsluttede sig.
Akkurat som Skagen tiltrak Rørvigs særlige lys kunstnere og efter dem fulgte velbeslåede landliggere, der med gode arkitekter bebyggede de første klitrækker. Det banede på godt og ondt vejen for kystnære bælter af sommerhuse. Odsherred er den kommune, som har flest sommerhuse – og sikkert også de smukkeste, og næsten alle betydende danske arkitekter har bygget her.
Der bygges stedvist smukt i land og by, men måske er der behov for at genopdage egnens rige arkitektur, der til daglig anses for så givet, at den må vige for fremskridtet, som ofte er et dagligvarecenter.