Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Odsherred I; fra oldtiden til romantikken

kr. 269,00

Odsherred er enestående; det har inspireret forfatteren Kurt Sørensen til at udgive flere end 250 små ”gule hæfter” om emner i herredet, der i dette tobindsværk er samlet til et hele.

Det er blevet en krønike om Odsherred fra de fjerneste tider og til i dag.

Dette første bind føres op til romantikken, hvis ophør indvarslede en anderledes usentimental tidsalder, der effektivt og uden føleri skulle forvandle det idylliske herred til ukendelighed.

Herom i bind II.

ISBN: 978-87-92420-49-7 Kategori: Tags: , ,

Kurt Sørensen

Kurt Sørensen (1938- ). Kulturhistoriker, forfatter, debattør. Overbibliotekar i Nykøbing Sjælland 1966-2002. Mere end 400 titler om kulturhistoriske emner, fortrinsvis om danske og europæiske lokaliteter. Bidrag til antologier, redigeringer og oversættelser. Forskningsprojekter vedrørende Århusbispens havn (2008), Isøre (2013), Højkøbing (2015). Hos Bogværket er udgivet Odsherreds Arkitektur (2015), Odsherred I-II (2019-20) og Stokrosebanden er under forberedelse (2021).

Beskrivelse

Odsherred var i vikingetiden rigets centrum bådemagtmæssigt og geografisk, dengang Skåne, Halland og Blekinge var en del af Danmark. Her lå Isøre Ting, hvor rigets anliggender og tvister mellem stormænd blev ordnet.

Mennesker havde allerede tidligt bosat sig omkring Lammefjordens livgivende middelhav, og derfor er herredet blandt de områder i Danmark med flest fortidsminder fra oldtid og bronzealder.

Det var Odsherred, der gav næring til romantikkens forestillinger om et yndigt land bla. med J.Th. Lundbye som fortolker af en ny forståelse af det danske landskab.

Odsherred er enestående; det har inspireret forfatteren Kurt Sørensen til at udgive flere end 250 små ”gule hæfter” om emner i herredet, der i dette tobindsværk er samlet til et hele.

Det er blevet en krønike om Odsherred fra de fjerneste tider og til i dag.

Dette første bind føres op til romantikken, hvis ophør indvarslede en anderledes usentimental tidsalder, der effektivt og uden føleri skulle forvandle det idylliske herred til ukendelighed.

Herom i bind II.

Gennem tiden har der været flere forsøg på at fremstille Odsherreds historie. I 1700-tallet fremkom Erik Pontoppidans Den Danske Atlas, der fortalte om landets og herredets daværende tilstand og mærkværdigheder, samt Johan Rehlings Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Ods-Herred i Sjælland, som han skrev for Landhusholdningsselskabet. 1800-tallet bragte J.H.Larsens grundige Ods- og Skippings-Herreder topographisk beskrevne. De to Odsherred-beskrivelser var forfattet af folk med lokal tilknytning, som provst i Egebjerg og teologi-professor opvokset i Nykøbing. I 1918 fremkom H.V.Clausens Fra Holbæk Amt. Topografisk-Historiske Skildringer, med omtale af Søndre Odsherred og Nørre Odsherred.

Hundrede år senere udgives nu Kurt Sørensens fremstilling af Odsherreds historie. Han blev i 1966 Odsherreds første faguddannede bibliotekar og oprettede samtidig et lokalhistorisk arkiv, hvortil han de følgende fyrre år indsamlede og registrerede materiale om egnens historie. På grundlag af dette materiale skrev han mere end 250 ‘gule hæfter’ og bøger om Odsherreds historie, som blev meget efterspurgte af lokalhistorisk interesserede. Materialet ligger i dag i Odsherreds Identitetsbibliotek og udgør kilderne for denne bog.

Fremstillingen peger i sin form både tilbage og frem i tiden. Den kan sammenlignes med A.D.Jørgensens Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets historie fra 1882, hvis tradition videreførtes i Palle Laurings store Danmarkshistorie. Men samtidig kan den også opfattes som et forsøg på at forny moderne historikeres og museumsfolks måde at videregive deres historiesyn på grundlag af især arkæologiske undersøgelser. Kurt Sørensen har efterlyst et paradigmeskift i den akademiske metodik og dogmatik som præger nutidige fremstillinger og samtidig reducerer historien til et korrekt, men blodfattigt og kedsommeligt referat, så man i dag har måttet indføre en ‘kedsomhedsknap’ på Nationalmuseet. I stedet fremhæves ‘de store fortællinger’, der på film, i romaner og tv-serie fængsler publikum.

  • Fotograf :: Torben Arendal
  • Sideantal :: 180
  • Indbinding :: Garnhæftet

Odsherred var i vikingetiden rigets centrum både magtmæssigt og geografisk, dengang Skåne, Halland og Blekinge var en del af Danmark. Her lå Isøre Ting, hvor rigets anliggender og tvister mellem stormænd blev ordnet.

Mennesker havde allerede tidligt bosat sig omkring Lammefjordens livgivende middelhav, og derfor er herredet blandt de områder i Danmark med flest fortidsminder fra oldtid og bronzealder.

Det var Odsherred, der gav næring til romantikkens forestillinger om et yndigt land bla. med J.Th. Lundbye som fortolker af en ny forståelse af det danske landskab.

Odsherred er enestående; det har inspireret forfatteren Kurt Sørensen til at udgive flere end 250 små ”gule hæfter” om emner i herredet, der i dette tobindsværk er samlet til et hele.

Det er blevet en krønike om Odsherred fra de fjerneste tider og til i dag.

Dette første bind føres op til romantikken, hvis ophør indvarslede en anderledes usentimental tidsalder, der effektivt og uden føleri skulle forvandle det idylliske herred til ukendelighed.

Herom i bind II.