Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Ny agenda – Dansk Landskabsarkitektur 2003-2008

kr. 298,00

Bogens eksempler, der strækker sig over en fem-årig periode fra 2003-2008, er udvalgt blandt flere end hundrede indsendte fuldførte værker og spænder vidt fra bylandskaber til enorme infrastrukturer. Bogen viser et meget højt niveau i dansk landskabsarkitektur, et niveau, der også vil vække international opmærksomhed.

ISBN: 978-87-92420-03-9 Kategori:

Annemarie Lund

Annemarie Lund, f. 1948, er landskabsarkitekt MDL, uddannet fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab, og fra 1979 til 2002 ekstern lektor i planteanvendelse sammesteds. Hun har skrevet og redigeret en lang række bøger om havekunst, landskabsarkitektur og grøn kulturarv i øvrigt. Det er bl.a. bøgerne Guide til dansk havekunst, 1997, rev. udg. 2000/Guide to Danish Landscape Architecture, 1997, rev. udg. 2003, Danmarks Havekunst III, 2002, Grøn form – grønt modspil, en bog om landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt, 2007, Ny Agenda – dansk landskabsarkitektur 2003-08, 2009 og Ny Agenda 2 – dansk landskabsarkitektur 2009-13, 2014. Af opslagsværker har hun leveret biografier om ca. 60 have- og landskabsarkitekter til Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, 1994-2000, til Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2000-01, skrevet artiklerne om dansk landskabsarkitektur til Oxford Companion to Garden, 2006 og til Le Dictionnaire universel des créatrices, 2013 samt som fagskribent skrevet om landskabsarkitektur og kirkegårde for alle landets kommuner til TRAP Danmark 6. Desuden har hun fra svensk oversat Lotte Möllers bog Bier og mennesker, 2020 og Sven-Ingvar Anderssons bog Breve fra min have, 2009. Annemarie Lund var 1983-2019 redaktør af tidsskriftet LANDSKAB. Foto: Henriette Bonde

Bogens eksempler, der strækker sig over en fem-årig periode fra 2003-2008, er udvalgt blandt flere end hundrede indsendte fuldførte værker og spænder vidt fra bylandskaber til enorme infrastrukturer. Bogen viser et meget højt niveau i dansk landskabsarkitektur, et niveau, der også vil vække international opmærksomhed.

Landskabsarkitekturen har – som det vil fremgå af flere eksempler i denne bog – indtaget rollen som skaber af urbane landskaber. En selvstændig position, der danner bindeled mellem traditionel byplanlægning og arkitekturens fortsat uforligelige byggerier.

Denne nye dagsorden er blevet kaldt for en flerstrenget planlægning eller ’kulturplanlægning’, der på den ene side skal skabe en øget mangfoldighed og udbud af tilbud til byens borgere og på den anden smukke og forskelligartede byrum. Landskabsarkitekturen bliver her ikke blot det kit, der binder byerne sammen, men en central og dynamisk aktør, der udover passiv skønheds- og naturkomsumption tilbyder aktivt at gribe ind i byens liv og funktion. Det udvikles ofte i tværfaglige samarbejder med arkitekter, antropologer, filosoffer, læger og andre faggrupper.

  • Medforfatter :: Thorbjörn Andersson
  • Redaktion :: Annemarie lund
  • Sideantal :: 192
  • Indbinding :: Heftet

Bogens eksempler, der strækker sig over en fem-årig periode fra 2003-2008, er udvalgt blandt flere end hundrede indsendte fuldførte værker og spænder vidt fra bylandskaber til enorme infrastrukturer. Bogen viser et meget højt niveau i dansk landskabsarkitektur, et niveau, der også vil vække international opmærksomhed.