Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Fremtidens Landskaber

kr. 298,00

Bogen handler om planlægningen af fremtidens landskaber.

ISBN: 978-87-92420-48-0 Kategori:

Beskrivelse

Bogen handler om fremtidens Landskaber. Om de krav og udfordringer, det åbne land står overfor, og især om, hvordan disse krav gennem integreret og samarbejdsdreven planlægning kan udmøntes i nye forslag til indretning af fremtidens landskaber.

  • Redaktion :: Lone Søderkvist Kristensen, Jørgen Primdahl, Kamilla Hansen Møller
  • Sideantal :: 300
  • Indbinding :: Helbind

De danske landskaber ændrer sig hastigt – dels som konsekvens af landbrugets og skovbrugets udvikling, dels fordi bosætning, friluftsliv, turisme, naturforvaltning, klimatilpasning, vandressourceforvaltning har fået stigende betydning. Det skaber pres på arealanvendelsen og dermed udfordringer for det åbne lands planlægning. Hvor landskabet altid har været en vigtig udviklingsfaktor for jordbruget, er det i stigende grad også en faktor for en bredere udvikling af det åbne land. Det stiller nye krav til planlægningen.

Bogen handler om fremtidens landskaber. Om de forskellige krav og udfordringer planlægningen står overfor og især om, hvordan disse krav gennem integreret og samarbejdsdreven planlægning kan udmøntes i nye forslag til indretningen af fremtidens landskaber.

Bogen er skrevet af førende forskere og praktiske planlæggere indenfor det åbne lands planlægning og er baseret på resultater og erfaringer fra programmet Fremtidens Landskaber.

12 konkrete planlægningsprojekter gennemført af 11 kommuner og Dansk Jægerforbund i samarbejde med lokale ejere, brugere og andre interessenter og med faglig understøtning fra en række forskere og eksperter udgør bogens centrale eksempler. De omfatter meget forskellige planprojekter:

  • Lokal vildtforvaltning (Dansk Jægerforbund) Vestjylland)
  • Borgerinvolvering i bynær skovrejsning og -forvaltning (Odense)
  • Samarbejdsdreven naturplejeplanlægning (Odsherred)
  • Udviklingsstrategier for konkrete landskaber (Mors, Skive,  Frederikssund, Lolland og Bornholm)
  • Strategi for ny naturpark (Viborg) og bynære naturområder (Ringsted)
  • Vindmølleplanlægning i godlandskaber (Guldborgsund)
  • Nye principper for kommunal planlægning i det åbne land (Jammerbugt)

Procesforløb, indhold og resultater fra  de 12 projekter beskrives detaljeret i bogens fire centrale kapitler om henholdsvis Samarbejdsdreven planlægning i det åbne landDet intensive produktionslandskab, Fritids- og bosætningsdrevne landskaber, Naturen og kulturhistoriens plads i landskabet.

Derudover rummer bogens indledende og sluttende kapitler analyser og diskussioner af landskabsbegrebets forskellige betydninger, om fortidens planlægning af fremtidens landskaber, om aktuelle udviklingstræk og ikke mindst om veje til en mere tidsvarende planlægning for fremtidens landskaber.

Bogen følger op på  Dialogbaseret planlægning i det åbne land, der især handler om nye planprocesser, dels med nye planeksempler dels med et stærkere fokus på planløsninger. Den handler om hvordan vi får sat indretningen af fremtidens landskaber på en tværfaglig dagsorden og retter sig bredt mod både planlæggere og forvaltere af vore kulturlandskaber og den brede skare af organisationsfolk, ejere og brugere som til daglig er optaget af landskabernes beskyttelse og benyttelse.

Lone Søderkvist Kristensen er lektor i landskabsforvaltning og det åbne lands planlægning. Hendes forskning og undervisning centrerer sig om det åbne lands planlægning med fokus på samarbejdsdreven og multifunktionel anvendelse af landskabet.

Jørgen Primdahl er professor i det åbne lands planlægning. Hans forskning har især handlet om forholdet mellem udvikling og regulering af det åbne land og om landskabet som skæringfeltet mellem det lokale liv og den praktiske forvaltning på den ene side og den offentlige regulering på den anden.

Kamilla Hansen Møller er uddannet geograf og arbejder som speciakonsulent. Hun har gennem årene koordineret flere projekter med fokus på planlægning og udvikling af byer.

Fremtidens Landskaber har været ledet af Lone Søderkvist Kristensen og Jørgen Primdahl. Kamilla Hansen Møller har fungeret som programkoordinator.