Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Fleischers arkitekturleksikon

DKK 298,00

Tilgængelig på restordre

Nyhed: udkommer d. 20 maj 2021

Fleischers arkitekturleksikon er det mest omfattende danske opslagsværk om bygningskunst og håndværk. Det rækker fra før antikken til bæredygtig arkitektur og globalisering 4.000 år senere.
Det omfatter bygningstyper, materialer, håndværksudtryk, stilarter, traktater, teorier og kunsthistoriske termer foruden ikoniske bygværker.
Sammenlagt giver de flere end 1000 artikler et dækkende grundlag for at forstå arkitekturen fra detalje til helhed og som en fremadskridende kunstart.

ISBN: 978-87-92420-60-2 Kategori:

Jens Fleischer

Jens Fleischer er født 1944 og mag.art. i kunsthistorie. Han underviste indtil 2014 i ældre arkitekturhistorie på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. Han har forsket i spolier, det »liminale rum« og symmetri som æstetik. I 2003 fik han sammen med kunsthistoriker Markus Bogish et rejsestipendium af Det Danske Institut i Damaskus til studier af kirkearkitektur i Syrien. Fra 2004 til 2008 var han tilknyttet Centre for the Study of the Cultural Heritage of Medieval Rituals og grundforskningsprojektet Sanselighet og Transcendens (SANTRA). Sammen med Konservatorskolen, KADK har han deltaget i et forskningsprojekt om »teknisk kunsthistorie«. I samarbejde med Konservatorskolen har Fleischer ledet et pilotprojekt om konservering af sandstensdekorationerne på Lerchenborg Slots havefacades midtrisalit. Projektet var baseret på et tværfagligt udviklingsarbejde med Kulturstyrelsen og LH Arkitekter som fører af byggesagen. Han er medlem af bestyrelsen for Bygningsbevaringsfonden af 1975. Han er forfatter til København. Kulturhistorisk opslagsbog med turforslag. København 1985. Af artikler i udlandet eller på dansk kan nævnes: »Living Rocks and locus amoenus. Architectural Representations of Paradise in Early Christianity «. Nils Holger Petersen et al. (red.): The Appearances of Medieval Rituals. Turnhout 2004; »Pre-Romanesque Church Walls and their ›Language‹«. Nils Holger Petersen, Claus Clüver and Nicolas Bell (red.): Signs of Change. Transformations of Christian Traditions and their Representation in the Arts, 1000-2000. Amsterdam/New York 2004; »Spolia as Architectural Memory: A Ritualized Integration of the Past into the Present«. Mette B. Bruun og Stephanie Glaser (red.): Negotiating Heritage. Memories of the Middle Ages. Turnhout 2008; »Danske kongegrave i et europæisk perspektiv«. Karin Kryger (red.): Danske kongegrave, bd I. København 2014; »Space, Wind and Light. On Transcendence and Early Church Architecture«. Svein Aage Christoffersen et al. (red.): Transcendence and Sensoriness. Perceptions, Revelations, and the Arts. Leiden/Boston 2015; »Forhallen ved Frue Plads – græske myther i et kulturpolitisk spil«, AIGIS – nordisk tidsskrift for klassiske studier. Supplementum IV. Chr. Gorm Tortzen (red.): Festskrift til Fritz S. Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag. 2015; »Framing Church Doors with Rope-Mouldings. A Hidden Dimension of Performance«. Slavko Kacunko, Ellen Liziuz- Klück and Hans Körner (red.): Framings. Berlin 2015; »Den talfikserede middelalder. Om tal og deres betydninger i tidlig middelalderarkitektur og patristisk filosofi«. Martin Søberg, Svava Riesto og Markus Bogish (red.): Arkitektonisk kvantitet. Periskop. Forum for kunsthistorisk debat, Nr. 16, 2016. Artikler (arkitektur) til Weilbachs kunstnerleksikon og Den Store Danske Encyklopædi.

Beskrivelse

Fleischers arkitekturleksikon er det mest omfattende danske opslagsværk om bygningskunst og håndværk. Det rækker fra før antikken til bæredygtig arkitektur og globalisering 4.000 år senere.
Det omfatter bygningstyper, materialer, håndværksudtryk, stilarter, traktater, teorier og kunsthistoriske termer foruden ikoniske bygværker.
Sammenlagt giver de flere end 1000 artikler et dækkende grundlag for at forstå arkitekturen fra detalje til helhed og som en fremadskridende kunstart.

Fleischers arkitekturleksikon er det mest omfattende danske opslagsværk om bygningskunst og håndværk. Det rækker fra før antikken til bæredygtig arkitektur og globalisering 4.000 år senere. Det er en opdatering og udvidelse af Arkitekturleksikon, der udkom i 2007.

Fleischers arkitekturleksikon er det mest omfattende danske opslagsværk om bygningskunst og håndværk. Det rækker fra før antikken til bæredygtig arkitektur og globalisering 4.000 år senere.
Det omfatter bygningstyper, materialer, håndværksudtryk, stilarter, traktater, teorier og kunsthistoriske termer foruden ikoniske bygværker.
Sammenlagt giver de flere end 1000 artikler et dækkende grundlag for at forstå arkitekturen fra detalje til helhed og som en fremadskridende kunstart.
Det er rigt illustreret med instruktive tegninger og fotos og skrevet i et klart og let forståeligt sprog. Alle artikler er vurderet af fagkyndige.
Leksikonet retter sig mod alle med interesse for arkitektur.
Det er uundværligt for enhver, der beskæftiger sig professionelt med emnet: studerende, undervisere, forskere, praktiserende arkitekter, tekniske forvaltninger samt biblioteker og arkiver.
Artiklerne er opbygget efter et fast skema: Hvis er stikord er et fremmedord, indledes artiklen med en parentes, hvor ordets bøjning og etymologi angives. Efter parentesen følger fire hovedrubrikker: 1. En kort definition eller forklaring på ordet. 2. De tilsvarende betegnelser på engelsk, tysk og fransk. 3. En grundigere historisk og teknisk redegørelse, som specielt optræder i store oversigtsartikler om centrale begreber, stilarter og motivhistoriske temaer. 4. Eksempler på begrebet fra dansk eller international arkitektur. Artiklerne er forsynet med litteraturreferencer, der muliggør fordybelse i emnet.

  • Redaktion :: Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Illustrator :: Birgitte Lerche
  • Illustrator_x :: Carl Zakrisson, www.polytype.dk
  • Fotograf :: Jens Fleischer
  • Sideantal :: 560
  • Emneord :: arkitektur, byggeri,
  • Indbinding :: Hardback/helbind

Fleischers arkitekturleksikon er det mest omfattende danske opslagsværk om bygningskunst og håndværk. Det rækker fra før antikken til bæredygtig arkitektur og globalisering 4.000 år senere.
Det omfatter bygningstyper, materialer, håndværksudtryk, stilarter, traktater, teorier og kunsthistoriske termer foruden ikoniske bygværker.
Sammenlagt giver de flere end 1000 artikler et dækkende grundlag for at forstå arkitekturen fra detalje til helhed og som en fremadskridende kunstart.