Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Arkitektur forstået

kr. 398,00

Banebrydende værk om arkitekturens fortolkning

Hovedværk om arkitekturens analyse og fortolkning. Bogen kortlægger efter en fælles begrebsramme 14 forskellige måder at forstå og at fortolke arkitektur på, som de er udfoldet gennem historien. Et enormt stof om til tider vanskelige emner, men fremlagt ligeså ukrukket og forståeligt som Steen Eiler Rasmussens “Om at opleve arkitektur”. Nygaards bog omhandler arkitekturens fortolkningsteorier fra antikken og til i dag. Bogen er skrevet ligeså mundret og ukrukket som Rasmussens Om at opleve arkitektur. Arkitektur forstået er imidlertid langt mere omfattende og inddrager det teoretiske grundlag for fortolkningsmodellerne.

ISBN: 978-87-92420-18-3 Kategori:

For første gang fremlægges arkitekturens forskellige fortolknings- og forståelsesmåder,
som de har udfoldet sig op gennem historien. De er kortlagt efter en fælles
begrebsramme, der har dannet grundlag for bogens disposition i fire hovedområder;
arkitektur forstået:
1, som ren form; 2, ud fra tilblivelsen; 3, ud fra modtagelsen; 4, som samfundsmæssigt
og kulturelt produkt.

Disse underdeles i 14 væsensforskellige måder at forstå arkitektur på.
Måske er det naturligt, at dette banebrydende værk fremkommer i Steen Eiler
Rasmussens hjemland, og bogen er skrevet ligeså mundret og ukrukket som Rasmussens
Om at opleve arkitektur.

Arkitektur forstået er imidlertid langt mere omfattende og inddrager det teoretiske
grundlag for fortolkningsmodellerne, herunder også Steen Eiler Rasmussens kilder.
Det er et enestående pionerarbejde, og forlaget tør uden forbehold hævde, at vi
her står med et internationalt hovedværk, en grundbog, som er en naturlig del af
arkitektstudiet og et must for enhver, der beskæftiger sig med arkitektur.
Emnet har hidtil været så underbelyst, at enhver arkitekturskribent har haft frit
valg fra alle hylder. Med dette værk står arkitekturkritikken på en fastere grund.

14 måder at forstå arkitektur på:

som ren form
– som geometri og proportioner
– som krop
– som rum

ud fra modtagelsen
– som reaktioner på arkitekturen
– ud fra oplevelsen
– ud fra miljø og adfærd
– fænomenologisk

ud fra tilblivelsen
– ud fra arkitektens intention
– ud fra materielle forudsætninger
– ud fra samtidens idéstrømninger

som samfundsmæssigt/kulturelt produkt
– som samfundsmæssigt/kulturelt produkt
– ud fra psykoanalysen
– ud fra strukturalisme og semiotik
– ud fra poststrukturalismen

  • Redaktion :: Nils-Ole Lund og Kim Dirckinck-Holmfeld
  • Sideantal :: 280
  • Indbinding :: Garnhæftet

For første gang fremlægges arkitekturens forskellige fortolknings- og forståelsesmåder, som de har udfoldet sig op gennem historien. De er kortlagt efter en fælles begrebsramme, der har dannet grundlag for bogens disposition i fire hovedområder; arkitektur forstået: 1, som ren form; 2, ud fra tilblivelsen; 3, ud fra modtagelsen; 4, som samfundsmæssigt og kulturelt produkt.

Disse underdeles i 14 væsensforskellige måder at forstå arkitektur på.

Måske er det naturligt, at dette banebrydende værk fremkommer i Steen Eiler Rasmussens hjemland, og bogen er skrevet ligeså mundret og ukrukket som Rasmussens Om at opleve arkitektur.

Arkitektur forstået er imidlertid langt mere omfattende og inddrager det teoretiske grundlag for fortolkningsmodellerne, herunder også Steen Eiler Rasmussens kilder. Det er et enestående pionerarbejde, og forlaget tør uden forbehold hævde, at vi her står med et internationalt hovedværk, en grundbog, som er en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der beskæftiger sig med arkitektur.

Emnet har hidtil været så underbelyst, at enhver arkitekturskribent har haft frit

valg fra alle hylder.

Med dette værk står arkitekturkritikken på en fastere grund.

Vejledende pris 398 kr.

For første gang fremlægges arkitekturens forskellige fortolknings- og forståelsesmåder, som de har udfoldet sig op gennem historien. De er kortlagt efter en fælles begrebsramme, der har dannet grundlag for bogens disposition i fire hovedområder; arkitektur forstået: 1, som ren form; 2, ud fra tilblivelsen; 3, ud fra modtagelsen; 4, som samfundsmæssigt og kulturelt produkt.

Disse underdeles i 14 væsensforskellige måder at forstå arkitektur på.

Måske er det naturligt, at dette banebrydende værk fremkommer i Steen Eiler Rasmussens hjemland, og bogen er skrevet ligeså mundret og ukrukket som Rasmussens Om at opleve arkitektur.

Arkitektur forstået er imidlertid langt mere omfattende og inddrager det teoretiske grundlag for fortolkningsmodellerne, herunder også Steen Eiler Rasmussens kilder. Det er et enestående pionerarbejde, og forlaget tør uden forbehold hævde, at vi her står med et internationalt hovedværk, en grundbog, som er en naturlig del af arkitektstudiet og et must for enhver, der beskæftiger sig med arkitektur.

Emnet har hidtil været så underbelyst, at enhver arkitekturskribent har haft frit

valg fra alle hylder.

Med dette værk står arkitekturkritikken på en fastere grund.