BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag. Se procedure under "Academic".

Dansk Byplanlægning 1992-2015 – den italesatte...
Dansk byplanlægning, 1992-2015 – Den italesatte planlægning behandler en periode, hvor fysisk planlægning er etableret som disciplin både i de store linjer og i borgernære niveauer. Den viser et plansystem, der er udfordret af samfundsmæssige ændringer og af en øget individualisering.
PRIS: 378,00 KR.
 
Dialogbaseret planlægning i det åbne land
Dialogbaseret planlægning repræsenterer en ny måde at planlægge i det åbne land, hvor grunden lægges til et handlingsorienteret samarbejde mellem ejere, lokalsamfund, foreninger og kommune.
PRIS: 298,00 KR.
 
PETER – Arkitekten Peter Bredsdorff
Arkitekten Peter Bredsdorff skabte Københavns berømte “Fingerplan”, der er optaget i den danske kulturkanon? Han var blandt de mest betydende danske byplanlæggere, men hans beskedne gemyt har i eftertiden i stået noget i skygge af den langt mere udadvendte Steen Eiler Rasmussen.
PRIS: 278,00 KR.
 
Bylivsstudier
Banebrydende bog fra Jan Gehl og Birgitte Svarre. I Bylivsstudier sammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre erfaringer fra mere end 50 års arbejde med byens rum og liv, fra de første forsøg med at kortlægge bylivet frem til de konsistente metoder, der i dag giver os den nødvendige evidens for indgreb og ændringer, der fremmer byens sociale interaktion og attraktion. Udkommer også i Washington og Beijing.
PRIS: 298,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere