BOGVÆRKETs udgivelser bygger bro mellem kunst, videnskab, arkitektur og planlægning. Forlaget er på autorisationslisten for videnskabelige forlag. Se procedure under "Academic".

Dansk Byplanlægning 1992-2015 – den italesatte...
Dansk byplanlægning, 1992-2015 – Den italesatte planlægning behandler en periode, hvor fysisk planlægning er etableret som disciplin både i de store linjer og i borgernære niveauer. Den viser et plansystem, der er udfordret af samfundsmæssige ændringer og af en øget individualisering.
PRIS: 378,00 KR.
 
Dansk byplanlægning I-III
Trebindsværket Dansk Byplanlægning viser knap 200 års udvikling i en til tider dramatisk historie om kampen imellem de frie kræfters spil og en planlægning, der tilsigter en ligelig og hensigtsmæssig udvikling af land og by. Fra begyndelsen mødes planlægningen af mistro og modstand fra liberale kræfter, der dog indser, at landet må udvikles balanceret. Ilagt smuk kassette.
PRIS: 798,00 KR.
 
Ny Agenda 2. Dansk landskabsarkitektur 2009-13
Ny Agenda 2 gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført i perioden 2009-2013, og danner således fortsættelse af Ny Agenda, der udkom i 2009 og beskriver de foregående 5 år. Agendaen er skiftet, som følge af klimaændringer og en tiltagende fedmeepidemi. Derfor er regnvandsafledning og stormflodssikring blevet vigtige temaer, men også uderum for uformel fysisk udfoldelse. Hertil kommer temaer som "dyrk din by" og andre borgerinddragende initiativer, der giver beboere medejerskab til ellers offentlige arealer. Landskabsfaget holder stadig fast i de dyder, som gjorde Danmark internationalt kendt, men føjer nye aspekter til paletten.
PRIS: 298,00 KR.
 
Byer for Mennesker
Byer for mennesker er nu udkommet på flere end 30 sprog. Den rummer dokumenterede anvisninger til humane byer, eller "byer for mennesker", som Gehl kalder dem, og som det alt for sjældent lykkes at skabe. Allerede en klassiker.
PRIS: 298,00 KR.
 
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N

Læs mere