bogværket
 

 


 
Claus Bech-Danielsen


Claus
Bech-Danielsen (f. 1961) er professor på Statens Byggeforskningsinstitut AAU,
hvor han tidligere har fungeret som forskningschef og som koordinator for
instituttets arkitekturforskning. Han er leder af Center for Boligforskning og
chefredaktør for Nordic Journal of Architectural Research, og han varetager en
lang række tillidshverv, bl.a. i Forsknings- og Innovationsstyrelsen og i
Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Claus Bech-Danielsen har i sin forskning
særligt fokus på efterkrigstidens boligarkitektur, inddrages ofte i den
offentlige debat om arkitekturens udvikling og er netop blevet formand for
tænketanken Byen 2025. Han er flittigt publicerende, hans bøger er udgivet på
flere sprog, og han har modtaget Den Danske Erhvervsforskerpris for sin samlede
produktion.
Claus
Bech-Danielsen har i forbindelse med de aktuelle forstadsinitiativer været
involveret på flere fronter, bl.a. i Realdanias rådgivende udvalg og som fagdommer
i flere af konkurrencerne.


 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
298,00
Solar Heating + Architecture
Ulla Falck
 
298,00
Byer for Mennesker
Jan Gehl
 
278,00
Byernes Jord
Peter Schultz m.fl.