bogværket
 

 


 
Arne Gaardmand
Arne Gaardmand
(1926-2008) var arkitekt og blandt de centrale skikkelser i opbygningen af
dansk byplanlægning i efterkrigsperioden og tillige aktiv på mange andre områder.
Han var med i modstandsbevægelsen og efter krigen i redaktionen af A5, Meningsblad
for unge arkitekter
, og fra 1952 af Dialog, Dansk tidsskrift for kultur,
og af mange andre initiativer på venstrefløjen, bl.a. Vesterbros Boligaktion, og senere Politisk Revy m.m. Allerede
tidligt så han byplanlægning som et middel til at skabe lighed og balance i
landet og blandt borgerne, og han var selv aktiv planlægger. Fra 1962-75 var
han ansat hos Statens Kommitterede i
Byplansager
, og fra 1975-91 i Planstyrelsen,
hvor han var kontorchef. Han var flittig bidragyder til fagtidsskriftet Byplan,
og selv redaktør 1983-1989, og fandt tid til at en skrive en række fagbøger
bl.a.: Plan og frihed. Om vækst, omstilling og lokalsamfund (1985), Plan
og metode
(1991), Bro til drømmeland, (1991) og Magt og medløb. (1996)
m.fl.. I 1993 udkom hovedværket Dansk byplanlægning 1938-1992, som her
forligger uændret i fotografisk genoptryk, dog nu forsynet med den lille
undertitel: Plan over land.Bøger af denne forfatter:

 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N
378,00
Dansk Byplanlægning 1938-1992
Arne Gaardmand