FØRSTE123SIDSTE
378,00
Fremtidens Landskaber
Lone S. Kristensen m.fl.
Bogen handler om planlægningen af fremtidens landskaber.
298,00
Bylivsstudier
Jan Gehl m.fl.
I bylivsstudier sammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre mere end 50 års forskning i byens rum og liv.
Vejledende pris 269,00
Odsherreds arkitektur
Kurt Sørensen
Bogen giver et overblik over Odsherreds bygningskultur og de udfordringer, som en fortsat udbygning med sommerhuse og servicebutikker giver.
398,00
Vejledende pris 398 kr. Kampagnepris: 265. Hovedværk om arkitekturens analyse og fortolkning. Bogen kortlægger efter en fælles begrebsramme 14 måder at forstå arkitektur på...
190,00
En bog om en lille have til inspiration, skrevet af en forfatter, der selv finder landskabsarkitekten Henrik Pøhlsgaards have paradisisk.
348,00
I Bellevue Teatret fortæller Ulla Strømberg om den dramatiske tilblivelse, og om de forestillinger, der siden 1936 er løbet over scenen.
 

 

I N D K Ø B S K U R V L O G I N