FØRSTE123SIDSTE
298,00
Jan Gehls løsningsorienterede forskning, formidlet i øjenhøjde, har skabt en verdensomspændende bevægelse...
298,00
348,00
Ecco Roma giver en levende skildring af Rom i Guldalderens sidste tid.
295,00
Den tiltagende urbanisering har skabt økologiske og demokratiske udfordringer. Bogen handler om de tendenser...
278,00
 Arkitekten Peter Bredsdorff (1913-1981) var en af de mest betydende danske byplanlæggere, skaberen af “Fingerplanen” og med et meget stort oeuvre.
298,00
The book describes the rapid development that solar panel systems have undergone, and it shows solar energy projects with satisfactory architectural results.
 

 

278,00
Fremtidens forstæder
Kim m.fl.
 
548,00
Sansernes kultivering
Kim m.fl.
 
278,00
Københavns Genrejsning
Holger Bisgaard
 
I N D K Ø B S K U R V L O G I N